NBS dobila dva viceguvernera – Bankar.rs
Uncategorized

NBS dobila dva viceguvernera

Narodna banka Srbije (NBS) izabrala je dva viceguvernera, Draganu Stanić i Nikolu Dragaševića, objavljeno je u odluci Skupštine Srbije.

Mr Dragana Stanić izabrana je po drugi put za viceguvernera, na period od šest godina.

Diplomirala je 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje. Magistarske studije završila je 2009. godine na istom fakultetu, odbranom teze „Informaciono-tehnološki aspekt upravljanja rizicima u platnom sistemu”, navodi se na sajtu NBS.

Profesionalni angažman u Narodnoj banci Srbije započela je 1998. godine, u tadašnjem Sektoru za monetarni sistem i politiku, da bi 2003. godine svoje radno angažovanje nastavila u Sektoru za platni sistem.

Nikola Dragašević je takođe izabran na period od šest godina. On je dosad bio direktor Sektora za monetarne i devizne operacije.

Organi Narodne banke Srbije su Izvršni odbor, guverner i Savet guvernera.

Izvršni odbor čine guverner i viceguverneri Narodne banke Srbije.

Izvršni odbor, pored ostalog, utvrđuje monetarnu i deviznu politiku, kao i aktivnosti radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema.

Izvor: NBS

Tags
Back to top button