Izmenama Zakona o PDV-u do usklađivanja sa e-fakturama – Bankar.rs
KOMPANIJESLIDERSVE VESTI

Izmenama Zakona o PDV-u do usklađivanja sa e-fakturama

Dopune Zakona o Porezu na dodatu vrednost, pored ostalog, trebalo bi da omoguće bolju usaglašenost sa drugim zakonima Srbije i propisima Evropske unije. Predloženim promenama tehnički se unapređuje postojeći Zakon o PDV-u, ocenjuje Fiskalni savet.

Dopunama se postiže usaglašavanje sa Zakonom o elektronskom fakturisanju u pogledu prava na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV-a koji je primio elektronsku fakturu.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA) menja se u cilju usklađivanja sa drugim zakonskim propisima. Predviđene promene tog Zakona trebalo bi da omoguće potpunu usaglašenost sa drugim zakonima (Zakonom o fiskalizaciji, Zakonom o krivičnom postupku i Zakonom o porezu na dohodak građana) i time stvore pravni osnov za njihovu efikasnu primenu.

Naime, i u okviru ovog zakona bilo je neophodno uneti odredbe koje se odnose na uvođenje godišnjeg poreza na dohodak građana u sistem samooporezivanja, definisanje dužine zabrane obavljanja delatnosti koju može propisati poreski inspektor za nepravilnosti uočene prvi, drugi ili treći put, navodi Fisklani savet.

Izvor: Nova ekonomija

Tags
Back to top button