Da li je Hrvatska poreski raj regiona? – Bankar.rs
SLIDERSVE VESTI

Da li je Hrvatska poreski raj regiona?

Radnici u Hrvatskoj smatraju da su porezi u ovoj zemlji izuzetno visoki jer se, na primer, porez na dodatu vrednost (PDV) plaća 25 odsto. Međutim, prema rečima pravnika iz advokatske kancelarije Stojković, kada je u pitanju vođenje biznisa Hrvatska je skoro „poreski raj“.

Za razliku od Srbije u Hrvatskoj je najčešći oblik poslovne delatnosti društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.), u kojem je najniži osnovni kapital oko 2.700 evra.

Sve je češći slučaj da privrednici osnivaju j.d.o.o. odnosno jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću. Za takav oblik poslovanja osnovni kapital je samo 10 kuna (nešto više od jednog evra). Skoro svi taksisti u sistemu Bolta i Ubera u Hrvatskoj imaju osnovan po jedan za sebe ili više njih zajedno takozvano j.d.o.o.”, objašnjavaju iz advokatske kancelarije Stojković.

Porez na dobit 10 odsto za promet do milion evra godišnje
U Hrvatskoj su na snazi niske stope poreza na dobit. Za promet do jednog miliona evra godišnje porez na dobit iznosi 10 odsto, a za viši od milion evra poreska stopa je 18 procenata.

 

Porez na dobit po odbitku u Srbiji plaćaju rezidentna pravna lica koja plaćaju usluge nerezidentnim pravnim licima u skladu sa članom 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Stopa poreza na dobit po odbitku iznosi 20 odsto.

Poslovanje bez ijednog zaposlenog

Za razliku od drugih zemalja, d.o.o. ili j.d.o.o. u Hrvatskoj ne moraju da imaju zaposlene radnike, dok direktor može biti bilo koja osoba, bez obzira na državljanstvo i adresu stanovanja.

“Ako je direktor stranac potrebno je na vreme prikupiti dokumentaciju kojom se dokazuje da se za njega plaćaju socijalni doprinosi u zemlji porekla. Ako je direktor hrvatski poreski obveznik i rezident, a nije zaposlen, za njega d.o.o. plaća doprinose po posebnoj osnovici za takozvanu preduzetničku platu”, navode advokati.

Osnivanje privrednog društva vrši se pred trgovačkim sudom prema sedištu društva, a nakon osnivanja je potrebno još otvoriti bankovni račun (kod RBA može putem specijalnog punomoćja, dok sve druge banke traže prisutnost direktora i člana društva prilikom osnivanja, radi identifikacije). Takođe, društvo je po osnivanju potrebno prijaviti u Registar stvarnih vlasnika, Nacionalnu klasifikaciju delatnosti, kao i Poreskoj upravi, što se sve može odraditi na osnovu punomoći.

Osnivanje d.o.o. u Hrvatskoj se može sprovesti uz pomoć advokata i javnog beležnika. Registracija firme može potrajati mesec dana, iako zvanični izvori navode da je to kraće.

“Pre otvaranja poslovnog računa u banci potrebno je angažovati advokata radi savetovanja i posredovanja u dogovorima sa bankom. Često banke postavljaju pitanje poreske rezidentnosti i vlasničke strukture nekog društva. Takođe, i aktuelne evropske sankcije prema Rusiji znatno utiču na mogućnost otvaranja poslovnog računa u Hrvatskoj, pa je potrebno pronaći konkretno rešenje”, savetuju pravnici.

Paušalci u Hrvatskoj

Veliki broj IT stručnjaka, radnika u kreativnim industrijama, konsultanata, prevodilaca i sličnih delatnosti, posluju tako što plaćaju poreze u paušalnim iznosima.

“Ti su iznosi izuzetno niski, a ne plaćaju se uopšte ako je preduzetnik u isto vreme zaposlen kod nekog drugog poslodavca. Zato paušalno poslovanje predstavlja najekonomičniji oblik angažovanja saradnika”, ocenjuju naši sagovornici.

Međutim, tokom 2021. godine je veliki broj paušalaca u Hrvatskoj dobio poseban upitnik Poreske uprave, koji je bio namenjen utvrđivanju njihovog odnosa sa dobavljačima.

“Upitnik je bio sastavljen tako da je imao “trik-pitanja” kojima je cilj bio da izvuku priznanje preduzetnika o tome da zapravo nisu samostalni i da su u zavisnom odnosu prema poslodavcima. Isti odnos ispituje i test samostalnosti za preduzetnike u Srbiji koji je na snazi od 2020. godine”, kažu advokati iz kancelarije Stojković.

Registracija adrese privrednog društva

Kada je reč o poslovnim prostorijama, u Hrvatskoj nisu neophodne za registrovanje biznisa, bitno je imati samo adresu sedišta. Ona se može dobiti i pomoću posrednika, sklapanjem ugovora o poslovnoj adresi, te se registrovati u sudskom registru i prijaviti zakup Poreskoj upravič

Izvor: Biznis.rs

Tags
Back to top button