Keš krediti nikad skuplji, a kamate će još rasti – Bankar.rs
DOMAĆE BANKEKreditiNBSSLIDERSVE VESTI

Keš krediti nikad skuplji, a kamate će još rasti

Dok su se gotovinski krediti u domaćoj valuti u martu odobravali sa devet odsto kamate, u avgustu su već poskupeli na 11,2 odsto. Dinarski krediti od sada će biti još skuplji, budući da je Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) povećao juče referentnu kamatnu stopu za 50 baznih poena, na nivo od četiri odsto.

To je ujedno sedmo uzastopno povećanje referentne kamatne stope, koja je od aprila povećana za tri odsto. Ova glavna kamata NBS direktno utiče na vrednost belibora a time i kredita u dinarskoj valuti.

Prema podacima NBS iz Statističkog biltena za avgust, kamate na novoodobrene dinarske keš kredite za stanovništvo su od martovskih devet odsto skočile na 11,2 odsto u avgustu.

Građanima koji su ranije podigli gotovinske kredite u dinarima s varijabilnom kamatnom stopom, odnosno vezane za kretanje belibora, takođe su porasle mesečne rate, što se može videti i kroz kamatu, koja je s martovskih 8,97 odsto porasla na 9,76 odsto u avgustu.

Iznos povećanja rate je individualan i zavisi od ugovorene kamate, pozajmljene sume, toga kad je podignuta i koliki je ukupni rok otplate. Uporedo s povećanjem referentne kamate NBS od aprila poskupljivale su i druge vrste dinarskih zajmova.

Iz NBS navode da je juče za 50 baznih poena povećana i stopa na depozitne olakšice, na tri odsto, kao i stopa na kreditne olakšice – na pet odsto.

Obuzdavanje inflacije

“U uslovima nastavljenih, pre svega globalnih, troškovnih pritisaka i rasta uvozne inflacije, Izvršni odbor NBS odlučio je da dodatno poveća referentnu kamatnu stopu i time nastavi pooštravanje monetarnih uslova”, saopštili su iz NBS, uz objašnjenje da je ovakva odluka doneta u cilju obuzdavanja inflacije.

NBS je navela da, pored povećanja osnovnih kamatnih stopa i pooštravanja uslova dinarske likvidnosti, cenovnoj stabilnosti u srednjem roku znatno doprinosi i održavanjem relativne stabilnosti kursa dinara prema evru, kroz ograničavanje prenošenja rasta uvoznih cena na domaće cene.

NBS je prognozirala i da će, u uslovima usporavanja globalnog privrednog rasta i jačanja recesionih pritisaka u zoni evra, najvažnijem ekonomskom partneru Srbije, u ostatku ove i početkom naredne godine usporiti i domaća privredna aktivnost.

Rast referentne kamate

10. mart 1%

7. april 1,5%

12. maj 2%

9. jun 2,5%

7. jul 2,75%

11. avgust 3%

8. septembar 3,5%

6. oktobar 4%

Izvršni odbor očekuje da će se inflacija u najvećoj meri kretati u skladu s poslednjom, avgustovskom projekcijom NBS, prema kojoj je vrhunac međugodišnje inflacije najverovatnije dostignut u septembru i krajem godine bi ona trebalo da bude na nižem nivou od trenutnog. Nastavak opadajuće putanje inflacije očekuje se i u narednoj godini, a povratak u granice cilja do kraja perioda projekcije.

Ekonomista Aleksandar Stevanović ističe da kada je reč o povećanju referentne kamate, NBS u skladu s mogućnostima sledi monetarnu politiku ECB.

“Trenutni stav je da je usporavanje privrede usled rasta eskontne stope manja šteta od dvocifrene inflacije. Ko se zadužio s varijabilnom kamatom, moraće negde drugde da štedi ili da više zaradi. Rast kamatne stope vodi smanjenju odobrenih kredita”, rekao je Stevanović za Kurir.

Kamate i veće od 15 odsto

Prema statistici NBS iz izveštaja za avgust, dinarski gotovinski krediti za stanovništvo bili su najskuplji 2015. godine. Prosečna kamata na ovu vrstu zajmova je tada iznosila 15,35 odsto. Nakon toga je započeo pad kamatnih stopa, te je 2016. godine kamata iznosila 11,4 odsto, otpriliko koliko i sada. Najjeftiniji dinarski keš krediti bili su u decembru 2021. godine kada je kamata bila 8,62 odsto.

Izvor: Kurir

Tags
Back to top button