Država kroz dokapitalizaciju povećava vlasništvo u kompaniji Air Serbia – Bankar.rs
KOMPANIJESLIDERSVE VESTI

Država kroz dokapitalizaciju povećava vlasništvo u kompaniji Air Serbia

Država će uplatiti kompaniji Air Serbia 1,82 milijarde dinara, odnosno 15,47 miliona evra, čime će svoj vlasnički udeo u ovoj kompaniji uvećati na 83,58 odsto, dok će udeo Etihada pasti na 16,42 odsto.


Ovo će biti sprovedeno kroz dokapitalizaciju nacionalne avio-kompanije, u kojoj će Republika Srbija postati vlasnik još 1,8 miliona akcija domaćeg avio-prevoznika, plaćajući hiljadu dinara po komadu, proizilazi iz odluke koju je usvojila Skupština akcionara.

Zajedno sa prošlom dokapitalizacijom iz decembra 2020. godine, država će svoj ulog u kapital Air Serbia povećati za ukupno 115,47 miliona evra, prenosi N1.

“Ovim se odlučuje da Air Serbia poveća svoj osnovni kapital novim ulozima, izdavanjem 1.818.820 običnih akcija akcionaru Republici Srbiji, bez objavljivanja prospekta“, stoji u Odluci o izdavanju običnih akcija sedme emisije radi povećanja osnovnog kapitala kompanije. Reč je o zatvorenoj emisiji akcija, za koju nije obavezna objava prospekta.

Na sednici Nadzornog odbora 29. avgusta, usvojena su dva predloga odluka – jedna o emitovanju akcija , dok je druga predlog Odluke o isključenju prava prečeg upisa akcija. Ove predloge usvojila je Skupština akcionara Er Srbije na sednici održanoj 30. avgusta 2022. godine.

“Pravo prečeg upisa ukida se ostalim akcionarima, zbog utvrđene trenutne nemogućnosti društva Etihad Airways da učestvuje u nužnoj dokapitalizaciji Air Serbia “, stoji u ovom dokumentu u koji je N1 imao uvid.

Izvor: N1

Tags
Back to top button