Telekom će dividende isplatiti do kraja godine – Bankar.rs
BERZASLIDERSVE VESTI

Telekom će dividende isplatiti do kraja godine

Telekom Srbija isplatiće dividende do kraja 2022. godine u skladu sa odlukom Skupštine ovog akcionarskog društva.

Detalji o danu početka i postupku isplate dividente biće objavljeni na internet stranici www.mts.rs i na sajtu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti www.crhov.rs.

Telekom je na kraju juna odobrio isplatu dividende akcionarima društva u ukupnom bruto iznosu od 6,72 milijardi dinara, odnosno od 8,4 dinara po akciji.

Pravo na dividendu imaju svi koji posedovali akcije Telekoma 20. juna ove godine.

Tags
Back to top button