Evo koje vas poreske obaveze očekuju u septembru – Bankar.rs
KOMPANIJESLIDERSVE VESTI

Evo koje vas poreske obaveze očekuju u septembru

Poreska uprava objavila Poreski kalendar za septembar 2022. godine. Prve obaveze na početku meseca, odnose se na delatnost estrade i zabavnog programa.

Obaveze koje treba ispuniti do 5. septembra 2022.

 • Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu.
 • Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava.
 • Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Obaveze koje treba ispuniti do 12. septembra 2022.

 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec.
 • Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.
 • Prijava se podnosi na Obrascu PPPDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

Obaveze koje treba ispuniti do 15. septembra 2022.

 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.
 • Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.
 • Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec.
 • Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva.
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec.
 • Prijava se podnosi na Obrascu PPPDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.
 • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za avgust mesec ako je u avgustu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit preduzeća za prethodni mesec.
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca.
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PPOA.
 • Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

Obaveze koje treba ispuniti do 30. septembra 2022.

 • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.
 • Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za avgust 2022. godine.

Izvor: Nova ekonomija

Tags
Back to top button