Trgovina pogurala BDP, podbacili poljoprivreda i građevina – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJASLIDERSVE VESTI

Trgovina pogurala BDP, podbacili poljoprivreda i građevina

Bruto domaći proizvod (BDP) je u prvom kvartalu 2022. godine  zabeležio realni međugodišnji rast od 4,4%, što je za 0,1 procentni poen (p.p) više u odnosu na fleš procenu, objavilo je Ministarstvo finansija u svom najnovijem biltenu.

Posmatrano sa proizvodne strane, u prvom kvartalu, svi proizvodni sektori osim poljoprivrede i građevinarstva beleže međugodišnji realni rast proizvodnje.

Najznačajniji pozitivan uticaj daje sektor trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, saobraćaja i skladištenja i usluga smeštaja i ishrane sa pozitivnim doprinosom od 1,8 p.p (procentnih poena)

Slede stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti i administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, industrija i državna uprava i obavezno socijalno osiguranje, obrazovanje i zdravstvena i socijalna zaštita sa doprinosima od po 0,4 p.p.

S druge strane, građevinarstvo i poljoprivreda beleže međugodišnji pad od 5,3% i 0,1%, respektivno.

Izvor: Nova ekonomija

Tags
Back to top button