Zadužujemo se još 340 miliona evra, obveznice prodate direktnom pogodbom – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJASLIDERSVE VESTI

Zadužujemo se još 340 miliona evra, obveznice prodate direktnom pogodbom

Srbija je odlučila da emituje dugoročne državne hartije od vrednosti ukupne vrednosti 340 miliona evra, vidi se iz odluka koje je donela Vlada. Obveznice su prodate putem direktne pogodbe sa kvalifikovanim investitorom.

Razlog za novo zaduživanje je finansiranje budžetskog deficita, refinansiranje dospelih obaveza na osnovu javnog duga, kao i finansiranje tekuće likvidanosti i nabavka finansijske imovine, navodi se u odlukama.

Obveznice će biti emitovane 23. avgusta ove godine, a podeljene su na dve emisije.

Prva grupa obveznica, ukupne vrednosti 250 miliona evra dospeva u avgustu 2025. godine. Druga grupa, vrednosti 90 miliona evra dospeva u avgustu 2026. godine.

Dugoročne državne hartije od vrednosti biće registrovane kod nemačke banke “Deutsche Bank Aktiengesellschaft” koja će ujedno vršiti klliring i saldiranje.

Direktna pogodba za prodaju državnih obveznica

Srbija je u junu ove godine donela novu Uredbu o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu kojom je omogućeno da Vlada može da obveznice prodaje i direktnom pogodbom sa kvalifikovanim investitorom.

Na ovaj način prodate su i obveznice koje će biti emitovane sledeće nedelje.

Dejan Šoškić, bivši guverner Narodne banke Srbije i profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu je nakon usvajanja nove uredbe za Novu ekonomiju ocenio da se svakom direktnom pogodbom smanjuje mogućnost kontrole.

“Svaka direktna pogodba u funkcionisanju javnog sektora (u kupovinama roba i usluga, ali i u prodajama instrumenata javnog duga) je, po pravilu, mehanizam koji smanjuje mogućnost kontrole i uporedivosti postignutih cena sa tržištem i fer tržišnim uslovima”, ocenjuje Šoškić.

Izvor: Novaekonomija

Tags
Back to top button