Kako prepoznati lažne novčanice – Bankar.rs
SLIDERSVE VESTI

Kako prepoznati lažne novčanice

Među lažnim novčanicama koje kruže u opticaju u Srbiji, najveće učešće kada je reč o dinarima imaju apoeni od 2.000. Što se tiče stranog novca, građanima će u ruke najpre dospeti 50 ili 100 evra, a primetno je i sve veće učešće apoena od 100 dolara.

Potpredsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) Zoran Nikolić ističe da su falsifikovane novčanice danas savremene, više nisu lošeg kvaliteta kako bi potrošač mogao “pod rukom” to da oseti, iako je ovo i dalje negde najsigurniji vid provere. Zbog toga je njegov savet građanima da ukoliko primete bilo šta sumnjivo ne primaju takvu novčanicu.

“Ako građani primete bilo kakvu novčanicu za koju sumnjaju da je falsifikat mogu da odbiju da je prime, gde god – kod prodavca ili u banci. Neka vrate. Iako danas postoje savremeni brojači novca, koji ne samo što broje novac, već i validiraju one novčanice koje nisu ispravne, i to su zaista dobri mehanizmi zaštite, smatram da povećan oprez nikada nije na odmet”, navodi Nikolić i dodaje da najviše lažnog novca ipak kruži “sivim” kanalima.

“Mislim da se to najviše distribuira kroz one ‘druge’ kanale. Kroz pijace, neke sive tokove, pre svega prodaje van obeleženog prodajnog mesta, takozvane buvljake, ispred pijaca i slično”, naglašava Nikolić.

Ukoliko neko dobije lažnu novčanicu ne postoji verovatnoća da dođe do svog, “pravog” novca, osim ako ne zna zasigurno odakle je ta novčanica dospela u njegove ruke i zato je važno da proveri u trenutku kada je novac primio, naročito kada je reč o većim transakcijama, objašnjava potpredsednik NOPS-a.

“Ljudi, recimo, prodaju nekretnine, automobile, i kod takvih vrsta transakcija potrebno je i poželjno otići u neku menjačnicu ili banku, samo da se proveri ispravnost novčanica. Ako vidite da druga strana hoće to da izbegne to je dovoljan razlog za sumnju. Znači, kada je ozbiljna količina novca u pitanju koristan savet je da odete u menjačnicu ili banku kako biste proverili ispravnost”, navodi Nikolić.

Više od 80 odsto lažnih dinara u apoenima od 2.000

Prema najnovijem izveštaju Narodne banke Srbije, najveće učešće u strukturi falsifikovanih novčanica gotovog novca u našoj zemlji imaju apoeni od 2.000 dinara – čak 81,35 odsto, oko 10 odsto je lažnih 1.000 dinara i 7,45 odsto čine apoeni od 500 dinara. Procentualno izraženo, ta tri apoena zajedno čine 98,81 odsto ukupnog broja falsifikata novčanica gotovog novca otkrivenih u prvih šest meseci 2022. godine. Posmatrano u poslednjih deset godina, ova tri apoena su najzastupljenija među otkrivenim falsifikovanim novčanicama dinara.

“Samo u prvom polugodištu 2022. godine u postupku ekspertize novca primljenog pod sumnjom da je falsifikovan otkriveno je 1.598 komada falsifikovanih novčanica gotovog novca (dinara)”, navodi se u izveštaju Narodne banke Srbije.

Kada se posmatra vrednosno, u strukturi otkrivenih falsifikata novčanica gotovog novca najveći je udeo novčanica apoena od 2.000 (89,66 odsto) i od 1.000 dinara (5,52 odsto). Procentualno izraženo, ta dva apoena zajedno čine 95,18 odsto falsifikata gotovog novca.

“Ako se uporede otkrivene falsifikovane novčanice gotovog novca sa gotovim novcem u opticaju, vidi se da su na milion komada originalnih novčanica u opticaju otkrivena 3,24 komada falsifikovanih novčanica gotovog novca, odnosno na milijardu dinara u opticaju otkriven je 8.459,41 dinar falsifikovanog novca”, navode u Narodnoj banci Srbije.

Najviše falsifikata od 50 i 100 evra, ni dolari ne zaostaju

Kada je reč o stranom novcu, u prvom polugodištu 2022. godine u postupku ekspertize novčanica primljenih pod sumnjom da su falsifikovane otkriveno je 318 komada falsifikovanih novčanica efektivnog stranog novca. U posmatranom periodu, otkriveno je 195 komada falsifikovanih novčanica evra, od čega najviše apoena 50 i 100. Takođe, u prvom polugodištu 2022. godine, otkriveno je 16 komada falsifikata američkog dolara u apoenu 100. Inače, tokom godina primetno je da je među falsifikovanim novčanicama američkih dolara dominantno učešće apoena od 100 dolara.

Što se tiče odnosa otkrivenih falsifikovanih novčanica gotovog novca i efektivnog stranog novca, među ukupno 1.916 komada falsifikovanih novčanica, koliko je otkriveno u prvom polugodištu 2022. godine, najzastupljeniji su dinarski falsifikati.

Posmatrano po broju komada, najveći je udeo otkrivenih falsifikovanih novčanica domaće valute, i to 1.598 komada (83,40 odsto), zatim 195 komada novčanica evra (10,18 odsto), 96 komada ostalih valuta (5,01 odsto) i 27 komada dolarskih novčanica (1,41 odsto).

Koji zaštitni elementi na novčanici upućuju na falsifikat?

Novčanice koje izdaje Narodna banka Srbije za potrebe platnog prometa na teritoriji Republike Srbije izrađene su po najvišim svetskim standardima zaštite od falsifikovanja – primena vidljivih i skrivenih, odnosno golim okom nevidljivih elemenata zaštite, kombinovanje različitih tehnika štampe i korišćenje specijalnih boja – sa ciljem da se originalni novac zaštiti od falsifikovanja, upozoravaju u NBS.

U centralnoj banci podsećaju – da bi se napravila razlika između originalnog i falsifikovanog novca potrebno je da se poznaju zaštitni elementi na pojedinim apoenima, kao i da se u momentu prijema novca obrati pažnja na njih. Zbog toga Narodna banka Srbije na svom sajtu pruža detaljno uputstvo u kom je dat prikaz svih elemenata zaštite dinarskih novčanica.

Izvor: Biznis.rs

Tags
Back to top button