Šta treba da znate o prevremenoj otplati kredita – Bankar.rs
DOMAĆE BANKEKreditiSLIDERSVE VESTI

Šta treba da znate o prevremenoj otplati kredita

Otplata kredita pre vremena je san svih nas koji vraćamo banci pozajmljeni novac. Ovo su stvari koje treba da znate ukoliko se nađete u toj situaciji


Možda ste nekad čuli onu narodnu – dug je zao drug. Kada god se duguje neki novac to uvek predstavlja opterećenje za onoga ko duguje, a opterećenje je i mentalno i monetarno u tom slučaju.

Takva je situacija i kada se duguje novac koji smo od banke dobili u vidu kredita. Zbog toga mnogima „prevremena otplata kredita“ zvuči bolje nego neki hit popularne muzike. Ukoliko dođete u ovu situaciju o kojoj mnogi maštaju, bitno je da znate sledeće stvari.

Prevremena otplata kredita se deli na dve vrste i može biti:

  • potpuna otplata
  • delimična otplata

I potpuna i delimična otplata se mogu izvršiti u bilo kom trenutku, a dovoljno je podneti pisani zahtev za prevremenu otplatu u filijali banke. Nema razlike da li je u pitanju keš kredit, kredit za refinansiranje ili stambeni kredit.

Ako je u pitanju delimična otplata kredita, klijent može da izabere da mu rata ostane ista, a da skrati period otplate ili da rok otplate ostane isti uz manju ratu.

Građanin koji želi pre vremena da otplati kredit ima pravo da u to uradi u bilo kom momentu tokom otplate i u tom slučaju ima pravo da mu se smanji ukupna cena kredita za iznos kamate i troškova za preostali period otplate.

Sa druge strane, banka može u ugovor da stavi naknadu za prevremenu otplatu kredita. To se ponekad dešava u situacijama kada je period prevremene otplate ugovorena fiksna kamatna stopa, a ako je reč o stambenom kreditu, ova stavka može da se primenjuje i na fiksnu i na varijabilnu kamatnu stopu.

U bankarskom rečniku to se zove “pretrpljena šteta zbog prevremene otplate” i ta naknada može da ide najviše do 1% od iznosa kredita i to u slučaju ako je period između prevremene otplate i prvogbitnog plana plaćanja duži od jedne godine. Ukoliko je ovaj period kraći od jedne godine, naknada ne može da bude veća od 0,5% iznosa kredita koji otplaćujete.

Izvor: Kamati

Tags
Back to top button