Budžet Srbije u deficitu 71 milijardu dinara – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJASLIDERSVE VESTI

Budžet Srbije u deficitu 71 milijardu dinara

Budžet Srbije je u deficitu 71 milijardu dinara u periodu od januara do maja 2022. godine, objavilo je danas Ministarstvo finansija Srbije.

Samo u maju ostvaren je budžetski suficit od 6,7 milijardi dinara. Ostvareni budžetski prihodi tokom pet meseci iznosili su 655 milijardi dinara, a rashodi 726 milijardi dinara.

Naplaćeni prihodi u maju iznosili su 145,3 milijarde dinara, od čega su poreski prihodi 127,8 milijardi.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu poreza na dodatu vrednost (PDV) u iznosu od 69 milijardi dinara i akciza u iznosu od 27,7 milijardi. Neporeski prihodi su u maju iznosili 16,8 milijardi dinara, a donacije 0,7 milijardi.

Rashodi su u maju izvršeni u iznosu od 138,6 milijardi dinara. Izdaci za zaposlene su bili 30 milijardi dinara, a transferi fondovima PIO, RFZO, NSZ i fondu SOVO 16,8 milijardi. Ostali tekući rashodi su iznosili 17,5 milijardi dinara, s obzirom da je sa ove kategorije isplaćen fiskalni stimulus mladima.

Na nivou opšte države u periodu januar – maj ostvaren je fiskalni deficit od 58,8 milijardi dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 11,1 milijardu dinara, navelo je Ministarstvo finansija.

Javni dug na kraju maja 52,3 odsto BDP-a

Javni dug Srbije je na kraju maja ove godine iznosio 30,7 mlrd EUR, što je 52,3% bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je Ministarstvo finansija.

Na kraju aprila javni dug je bio oko 30,97 mlrd EUR i njegov udeo u BDP-u je bio 52,8%.

Javni dug je na kraju prošle godine iznosio 30,13 milijardi evra, što je bilo 56,5% BDP-a.

Izvor: Beta

Tags
Back to top button