Ne zaboravite na ove poreske obaveze – Bankar.rs
KOMPANIJESAVETI ZA POSAOSLIDERSVE VESTI

Ne zaboravite na ove poreske obaveze

Poreskim obveznicima na naplatu 15. juna stiže nekoliko obaveza.

Prva je plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec, dok je druga plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere, takođe za prethodni mesec. Istog datuma je krajnji rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec.

Ovo je i datum do kada treba podneti poresku prijavu o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, kao i podneti poresku prijavu i platiti PDV za prethodni mesec, platiti akontaciju poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec, kao i obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca. Tu je i obaveza podnošenja prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec i plaćanje akcize.

Poreskim obveznicima sledi obaveza podnošenja poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec, a do 15. juna ne treba zaboraviti da ističe rok za podnošenje obrasca PID PDV 1 za maj, ako je ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Poslednja, ali ne i manje važna obaveza, koju je potrebno namiriti do sredine meseca je plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec.

Izvor: Biznis.rs

Tags
Back to top button