Republika Srpska naplatila dug sama od sebe i opet će – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJASVE VESTI

Republika Srpska naplatila dug sama od sebe i opet će

Banke u Srpskoj sledećeg meseca će ponovo početi sa prinudnom naplatom 30 miliona maraka duga koje Republika na osnovu presude Suda BiH potražuje od Uprave za indirektno oporezivanje BiH, jer nije dogovoren način isplate, niti pronađen izvor tih sredstava, piše Capital.ba.

Dug, nastao iz nepravovremenog poravnanja, a čije su kamate dostigle glavnicu, delimično je ranije naplaćen i to u visini od oko 4,6 miliona maraka. Ta sredstva su povučena sa zajedničkog računa javnih prihoda i depozita građana, čime je, verovali ili ne, Republika Srpska povukla i deo sopstvenog novca, odnosno naplatila dug sama od sebe.

Šta se ovde zapravo desilo?

Problem je nastao zbog Upravnog odbora UIO (Uprave za indirektno oporezivanje) koji ranije nije redovno donosio odluke o poravnanjima, pa je onda Republika Srpska tužila Upravu zbog neizvršenog privremenog poravnanja za 2009. i 2010. godinu. Odluke su u međuvremenu usvojene, zbog čega je zatim Srpska tužbenim zahtevom obuhvatila samo kamate.

Sud BiH je 2015. godine doneo presudu kojom je UIO obavezana na isplatu naknade štete u iznosu od 15 miliona maraka sa zakonskom zateznom kamatom od 18. juna 2013. godine pa do konačne isplate, tako da je ukupan dug sa kamatama iznosio malo više od 30 miliona maraka.

Ovo je otvorilo put daljim problemima jer se postavilo pitanje naplate, odnosno odakle će se sredstva povući. Kako u budžetu UIO nema sredstava za takve namene, Pravobranilaštvo RS je pokrenulo postupak prinudnog izvršenja, a Sud BiH je doneo rešenje kojim se ono odobrava.

Nakon toga je Pravobranilaštvo RS putem Agencije za bankarstvo RS naredilo bankama sa sedištem u Srpskoj da pokrenu postupak prinudnog izvršenja ove sudske presude plenidbom sa uplatnih računa javnih prihoda od indirektnih poreza. Novac je skidan sa uplatnih računa javnih prihoda od indirektnih poreza, gde je i novac Republike Srpske, te sa depozitnih računa gde se nalazio novac fizičkih i pravnih lica iz BiH.

Nakon toga, Sud BiH je po zahtevu UIO doneo rešenje o odgodi sprovođenja izvršenja, nakon čega se to dogodilo ukupno sedam puta, ali rešenje do sada nije pronađeno.

Ceo tekst možete pročitati na sajtu Capital.ba

Tags
Back to top button