Koliko košta stambeni kredit sa svim pratećim troškovima? – Bankar.rs
KreditiSLIDERSVE VESTI

Koliko košta stambeni kredit sa svim pratećim troškovima?

Uprkos turbulencijama na tržištu nekretnina, poskupljenju i nestašici građevinskog materijala koji podižu cenu kvadrata, bankari tvrde da su stambeni krediti vrlo povoljni jer je euribor i dalje negativan, a kamate veoma niske.

Za većinu kupaca sa prosečnim primanjima jedina opcija za rešavanje stambenog pitanja upravo je dugoročno kreditno zaduživanje. Građani koji se obavezuju na plaćanje mesečne rate narednih 25 ili 30 godina neretko nisu upućeni koliko zapravo košta stambeni kredit, koje dodatne obaveze sa sobom povlači i koliko novca će u startu morati da izdvoje.

“Ukupan trošak stambenog kredita zavisi najpre od kamatne stope pod kojom ste se zadužili kod banke. U prilog niskim kamatama, pogotovo na indeksirane kredite, ide trenutna vrednost Euribora (evropska međubankarska kamatna stopa) koji čini varijabilni deo kamata. Šestomesečni Euribor iznosi -0,32 odsto, što znači da varijabilni deo zapravo snižava ukupnu kamatu”, objašnjava za Biznis.rs kreditni savetnik City Experta Snežana Vukmirović.

Prema njenim rečima, banke u svojoj ponudi imaju i kombinovane kamatne stope koje u prvim godinama otplate kredita garantuju fiksnu kamatu, najčešće tri do pet godina, a zatim prelaze na obračun po varijabilnoj kamati i ovakav tip kredita je nešto skuplji.

Na “cenu” kredita utiče i rok otplate, ističe Vukmirović i dodaje da su na tržištu zastupljeni zajmovi sa periodom otplate od 120 do 360 meseci. Što se kredit duže otplaćuje rata će biti manja, ali je zato veći ukupan iznos koji se banci vraća na ime kamate.

“Sa prosečnom kamatnom stopom od oko 2,5 odsto rata za stambeni kredit od 50.000 evra kreće se od 180 do 200 evra na mesečnom nivou”, kaže ona i dodaje da klijenti moraju da računaju i na ostale troškove.

“Pored nominalne kamatne stope u toku procesa odobrenja kredita građani imaju i druge troškove. Zbir nominalne kamate i pratećih troškova čini zapravo efektivnu kamatnu stopu, odnosno ukupan iznos koštanja stambenog kredita. U efektivnu kamatnu stopu su uključeni svi izdaci, poput troškova obrade kreditnog zahteva, održavanja kreditne partije, osiguranja kredita kod Nacionalne korporacije, troškovi osiguranja života i nekretnine, procene tržišne vrednosti, naknada notaru i katastarskih naknada za upis hipoteke. Banke su zakonom obavezne da vam prezentuju i prikažu sve troškove, čak i one najmanje poput mesečnog održavanja tekućeg računa, jer i on je uključen u obračun efektivne kamate”, ističe Snežana Vukmirović.

Na primer, građani koji planiraju kupovinu stana vrednog 100.000 evra obavezni su da obezbede učešće od 20.000 evra iz sopstvenih sredstava, overa založne izjave je trošak od 172 evra, a upis hipoteke košta oko 400 evra. Zatim, oko 140 evra je potrebno izdvojiti na godišnjem nivou za osiguranje stana i životno osiguranje, trošak procene nepokretnosti je oko 100 evra, dok dve menice koštaju 100 dinara, a izveštaj kreditnog biroa 246 dinara.

“Trošak overe kupoprodajnog ugovora po notarskoj tarifi je oko 250 evra, s tim da se ovaj trošak ne uzima u obzir prilikom obračuna efektivne kamate jer bi građani njega imali u svakom slučaju, i kada stan plaćaju u gotovini iz sopstvenih sredstava”, kaže Vukmirović i dodaje da potencijalni kupci u svakom trenutku mogu preciznije da izračunaju dodatne troškove na kalkulatoru stambenih kredita Kreditnog savetnika.

Troškovi poput osiguranja kredita kod Nacionalne korporacije, koji se kreće od 1,50 odsto do preko tri procenta iznosa odobrenog kredita, kao i trošak obrade kredita – od 0,5 do jedan odsto iznosa kredita, plaćaju se u momentu puštanja zajma i potrebno je da klijent obezbedi novac na svom tekućem računu u tom trenutku.

Ipak, kako ističe kreditni savetnik City Experta, sve više banaka na tržištu spremno je da klijentima plasira stambeni kredit bez naplate ovih troškova, što daje mogućnost za jeftinije zaduženje.

“Pred samu realizaciju kredita neophodno je da klijent dostavi banci vinkuliranu polisu osiguranja nepokretnosti koja će ga koštati do 40 evra godišnje i podrazumeva osiguranje stana od osnovnih rizika, poplave i požara. Ovu polisu klijent je u obavezi da plaća svake godine i dokaz o uplati dostavlja banci do kraja otplate svog stambenog kredita”, objašnjava sagovornica.

Još jednu vrstu osiguranja je potrebno zaključiti za realizaciju stambenog kredita, a to je polisa životnog osiguranja. U nekim bankama ova polisa je obavezna, dok je jedan broj poslovnih banaka spreman da realizuje stambeni kredit i bez ovog dokumenta.

“Cena ove polise zavisi od pristupne starosti klijenta, rizičnosti zanimanja kojim se bavi, iznosa kredita i perioda otplate. U zavisnosti od osiguravajuće kuće za koju se opredelite polisa vas može koštati od 100 evra pa naviše, na godišnjem nivou”, zaključuje kreditni savetnik City Experta Snežana Vukmirović.

Izvor: Biznis.rs

Tags
Back to top button