NBS: “Nema razloga za paniku, niti za pojačanu kupovinu gotovine” – Bankar.rs
NBSSLIDERSVE VESTI

NBS: “Nema razloga za paniku, niti za pojačanu kupovinu gotovine”

Prošle nedelje u pojedinim menjačnicama širom Srbije došlo je do nestašica deviza, pre svega evra i dolara, zbog čega je Narodna banka Srbije naložila svim poslovnim bankama da obezbede dovoljno stranog novca i za menjačnice koje su za njih vezane.

Nikola Dragašević, generalni direktor Sektora za monetarne i devizne operacije NBS, tvrdi da nema razloga za paniku niti za pojačanu kupovinu gotovine u stranim valutama ili podizanje deviza iz bankarskog sektora.

“U proteklom periodu videli smo pojačanu tražnju za stranom gotovinom u menjačnicama i bankama i pojačali smo snabdevanje bankarskog sektora tom efektivom, odnosno stranim novcem. Dakle, nema nikakve potrebe niti razloga ili osnova za paniku, za pojačanu tražnju za tim novcem, jer njega ima sasvim dovoljno”, istakao je Dragašević.

Inspekcija je proteklih dana kontrolisala i visinu kursa u menjačnicama. Naime, ovlašćeni menjači ne mogu proizvoljno da ga određuju, već moraju da budu “u dozvoljenim granicama”. Raspon kupovnog i prodajnog kursa za evro može biti plus/minus 1,25 odsto od zvaničnog srednjeg kursa NBS. U praksi to bi značilo da ako je srednji kurs 117,6 dinara, koliko sada iznosi, menjačnice bi mogle evro da otkupljuju za minimum 116,1 dinara, a da ga prodaju za maksimum 119,1 dinara.

Govoreći o provizijama koje menjačnice mogu dodatno da naplate prilikom kupovine efektive od građana, Dragašević je rekao da je provizija ograničena na jedan procenat od kupovnog kursa koji menjačnica ima u svojoj kursnoj listi. To u praksi znači da bi menjačnice mogle da plaćaju evro minimalno 115 dinara.

“Ukoliko se ovlašćeni menjači ne budu ponašali u skladu sa propisima, postoje i novčane kazne, ali postoji i kazna oduzimanja dozvole ili ovlašćenja za obavljanje tog posla”, naveo je Dragašević za RTS.

Novčane kazne mogu se kretati za fizička lica i pojedince od 10.000 do 500.000 dinara, dok se kazne za pravna lica kreću od 100.000 do dva miliona dinara.

“Podizanje kursa u menjačnicama prethodnih dana izazvano je izuzetno velikom koncentrisanom tražnjom u menjačnicama i to ne odslikava realan devizni kurs dinara prema evru u čitavoj zemlji. Zvaničan srednji kurs formira se na osnovu međubankarske trgovine svakog dana. Dakle, govorimo o kursu koji je stabilan u prethodnih gotovo deset godina”, zaključio je Dragašević.

On je dodao “da će NBS u narednom periodu, za slučaj potrebe i povećane tražnje za stranom gotovinom, snabdevati bankarski sektor”.

“Imamo sasvim dovoljno stranog keša u našim trezorima. Ukoliko bi se tražnja nastavila u narednom periodu, što se ne očekuje, NBS može da, bez dodatne nabavke gotovine, tri i po meseca bez problema snabdeva bankarski sektor”, zaključio je.

Tags
Back to top button