NBS se oglasila zbog Sberbanke; “Neprekidno pratimo i analiziramo situaciju” – Bankar.rs
BANKESLIDERSVE VESTI

NBS se oglasila zbog Sberbanke; “Neprekidno pratimo i analiziramo situaciju”

Sberbank Srbija je visoko likvidna i dobro kapitalizovana i posluje kao samostalno pravno lice sa sedištem u Srbiji, navodi NBS.

Narodna banka Srbije saopštila je, u vezi sa merama Evropske centralne banke i Jedinstvenog odbora za restrukturiranje banaka prema Sberbank Europe iz Beča koja je vlasnik Sberbank Srbija, da je ova banka, koja posluje kao samostalno pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji, visoko likvidna i dobro kapitalizovana.

Osnovni izvori njenog finansiranja obezbeđeni su na domaćem tržištu i navedene odluke se ni u kom slučaju ne odnose na Sberbank Srbija, dodaju.

U NBS kažu da su u tom smislu stabilnost i sigurnost poslovanja svih banaka u Srbiji, kao i štednih depozita su u potpunosti očuvani.

Narodna banka Srbije neprekidno prati i analizira situaciju u finansijskom sektoru, kao i stanje na celokupnom domaćem i međunarodnom tržištu, a posebno sada u uslovima pojačane geopolitičke neizvesnosti izazvane krizom u Ukrajini.

Osim što pomno prati poslovanje Sberbank Srbija i sve ključne pokazatelje i kretanja, Narodna banka Srbije ima i kontinuiranu komunikaciju sa rukovodstvom banke, i tokom celog tog procesa nisu identifikovani bilo kakvi problemi u poslovanju banke.

Ako bi bilo neophodno, Narodna banka Srbije će preduzeti sve potrebne mere koje ima na raspolaganju u cilju očuvanja stabilnosti poslovanja banke, a time i monetarne i finansijske stabilnosti odnosno makroekonomske stabilnosti u celini.

Ako bi se za tim javila potreba, Narodna banka Srbije na raspolaganju ima i čitav niz instrumenata i regulatornih mera kojima može da reaguje brzo i efikasno i da time obezbedi likvidnost, odnosno ispunjenje svih obaveza ove banke prema deponentima u svakom trenutku.

Tags
Back to top button