Devizne rezerve NBS smanjene za 343,7 miliona evra – Bankar.rs
NBSSLIDERSVE VESTI

Devizne rezerve NBS smanjene za 343,7 miliona evra

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije (NBS) su na kraju januara iznosile 16.110.800.000 evra i bile su za 343,7 miliona niže nego na kraju prethodne godine, saopštila je NBS.

Deviznim rezervama na tom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 140,4 odsto i šest meseci uvoza robe i usluga, što je dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju januara iznosile su 13.477.600.000 evra i u odnosu na kraj prethodne godine manje su za 226,4 miliona evra.

Na smanjenje bruto deviznih rezervi uticale su aktivnosti NBS na međubankarskom deviznom tržištu (240,0 miliona evra) usled pojačane tražnje za devizama, pre svega uvoznika energenata, povlačenje devizne obavezne rezerve banaka (161,5 miliona evra neto) i neto razduženje države (13,1 milion evra) po osnovu kredita i deviznih hartija od vrednosti emitovanih na domaćem finansijskom tržištu.

Neto prilivi u devizne rezerve ostvareni su po osnovu upravljanja deviznim rezervama, donacija i po drugim osnovima – ukupno 45,7 miliona evra.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u januaru iznosio je 531,1 milion evra i bio je za 395 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu.

Tags
Back to top button