Kako do kredita za montažnu kuću? – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKEDOMAĆE BANKEKreditiSLIDERSVE VESTI

Kako do kredita za montažnu kuću?

Zbog uštede vremena, kao i povoljnijih cena izgradnje, montažne kuće su poslednjih godina sve traženije. Takođe, u porastu je i tražnja za kreditima za kupovinu ove vrste nekretnine.

Stambeni kredit za kupovinu i izgradnju montažnih kuća odobrava većina banaka. Uslovi da klijent aplicira za takav tip kredita ne razlikuju se od ostalih stambenih kredita – potrebno je da bude državljanin Republike Srbije, da je zaposlen na neodređeno vreme, minimum šest meseci kod poslednjeg poslodavca, ili da ima status penzionera.

Redovna primanja mogu da budu opterećena do 60 odsto ratama svih kredita, uključujući i ratu budućeg stambenog kredita za montažnu kuću.

Ono što razlikuje ovaj tip kredita je objekat nad kojim se uspostavlja hipoteka.

Prema rečima kreditnog savetnika City Experta Snežane Vukmirović, banka će tražiti da građevinsko zemljište bude u vlasništvu klijenta uz obezbeđenu svu potrebnu građevinsku dokumentaciju, kao i da klijent obezbedi nekretninu nad kojom će banka uspostaviti hipoteku.

“Najčešće je to neka druga uknjižena nekretnina koja nema tereta i svojom tržišnom vrednošću odgovara iznosu kredita, najčešće u srazmeri 1:1,25. Razlikuje se i dokumentacija koju je potrebno dostaviti banci za podnošenje kreditnog zahteva”, navodi Vukmirović.

Pored dokaza o visini primanja, klijent za kredit koji je namenjen kupovini i izgradnji montažne kuće banci mora da dostavi pravosnažno rešenje o odobrenju za izgradnju i potvrdu o prijemu dokumentacije za početak izvođenja radova.

Takođe, klijent je u obavezi da banci u kojoj predaje zahtev za kredit preda i predmet i predračun radova izrađen od strane građevinskog inženjera sa licencom inženjerske komore Srbije ili pravnog lica koje je registrovano za tu vrstu delatnosti, kao i profakturu, odnosno fakturu za kupovinu montažne kuće izdatu od prodavca montažnog objekta. Na kraju banka će tražiti i procenu vrednosti nepokretnosti, kao i list nepokretnosti za objekat nad kojim će uspostaviti hipoteku kao sredstvo obezbeđenja.

U situacijama kada banka prihvati mogućnost da se hipoteka upiše na montažnom objektu koji je predmet kreditiranja, procena vrednosti nepokretnosti se radi nakon izgradnje, od strane ovlašćenog procenitelja prihvatljivog za banku, i to sve u rokovima koje je banka definisala ugovorom o kreditu.

Maksimalni iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta i roka na koji se kredit odobrava.

“Najčešći rok otplate stambenih kredita je 30 godina, ali postoje banke kod kojih je ovaj rok kraći – 20 ili 25 godina, kao i banke kod kojih je maksimalni iznos stambenog kredita za izgradnju limitiran na 90.000 ili 100.000 evra u skladu sa poslovnom politikom banke”, ističe Vukmirović.

Ona dodaje da je minimalno učešće i kod ovog tipa stambenog kredita 20 odsto.

Ukoliko bi vrednost druge nekretnine nad kojom se uspostavlja hipoteka bila u dovoljnoj vrednosti, odnosno 30 odsto i više od iznosa traženog kredita, moguće je realizovati i stambeni kredit bez učešća.

Na pitanje koji je rok za odobrenje ovakvih kredita, Snežana Vukmirović kaže da od momenta kompletiranja dokumentacije do odluke banke najčešće protekne od tri do pet radnih dana.

“Ukoliko su potrebne dopune i ispravke dostavljene dokumentacije period do konačne odluke može biti i duži. Najčešće se vremenski period koji protekne od podnošenja zahteva do plasmana kredita kreće od tri do četiri nedelje”, zaključuje kreditna savetnica Snežana Vukmirović.

Biznis.rs

Tags
Back to top button