Za razvojne projekte u 2022. godini 350 miliona dinara – Bankar.rs
ANALIZEMAKROEKONOMIJASLIDERSVE VESTI

Za razvojne projekte u 2022. godini 350 miliona dinara

Vlada Srbije opredelila je 350 miliona dinara za podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2022. godini.

Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000 dinara za pravna lica, niti veći od 12,5 miliona dinara za sve privredne subjekte, piše u donetoj Uredbi.

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2022. godini, kako bi se podstakle investicije privrednih subjekata u širenje proizvodnje i jačanje konkurentnosti, a sa ciljem otvaranja novih radnih mesta.

Sredstva se bespovratno dodeljuju preduzetnicima, mikro, malim i srednjim privrednim subjektima i zadrugama.

Zakonom o budžetu Srbije za 2022. godinu za podršku razvoju preduzetništva opredeljeno je dve i po milijarde dinara.

Od navedenog iznosa, 350 miliona dinara je namenjeno za Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2022.

Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Srbije.

U Uredbi piše da su sredstva namenjena za kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala.

Sredstva se mogu nameniti i za kupovinu novih ili polovnih (ne starijih od pet godina) mašina i opreme, uključujući alate, kao i za dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje, trajna obrtna sredstva, nabavku softvera i računarske opreme.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove, mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20 odsto bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30 odsto bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti.

U četvrtoj grupi razvijenosti su privredni subjekti iz izrazito nedovoljno razvijenih jedinica lokalne samouprave koji na toj teritoriji imaju sedište ili obavljaju poslovanje i imaju registrovan ogranak u periodu dužem od godinu dana.

Preostalu iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj.

Ukoliko je vrednost odobrenih sredstava manja od vrednosti traženog ulaganja, privredni subjekt će (u slučaju da prihvati odluku Fonda i rešenje Кomisije za dodelu bespovratnih sredstava) navedenu razliku do pune vrednosti investicije, obezbediti iz sopstvenih sredstava.

Učešće trajnih obrtnih sredstava u iznosu ukupnih sredstava (kredit Fonda i bespovratna sredstva) može biti do 10 odsto, piše u Uredbi.

U Uredbi piše i da preduzetnici, mikro, mala i srednja pravna lica, mogu podneti zahtev za finansiranje projekata koji se odnose na delatnost koju do sada nisu obavljali, a za koju se mogu upotrebiti sredstva.

U navedenim projektima deo bespovratnih sredstava može biti do dva i po miliona dinara za sve privredne subjekte.

Kako se objašnjava u Uredbi, ukoliko za realizaciju celokupne vrednosti projekta firme imaju potrebu za dodatnim kreditnim sredstvima, razliku do pune vrednosti projekta mogu da finansiraju iz dodatnog kredita Fonda.

U tom slučaju se uvećava procenat učešća kreditnih sredstava u ukupno traženim sredstvima.

Takođe, podnosioci zahteva imaju i mogućnost da deo vrednosti projekta finansiraju sopstvenim sredstvima.

Ukoliko ispunjavaju uslove, preduzetnici, mikro, mala i srednja pravna lica mogu podneti zahtev za finansiranje projekata u kojima je deo bespovratnih sredstava do 2,5 miliona dinara, odnosno do 3,7 miliona dinara za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti.

Privredni subjekti mogu podneti zahtev za finansiranje projekata u kojima je deo bespovratnih sredstava preko 2,5 miliona dinara, odnosno preko 3,7 miliona dinara za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti, ukoliko ispunjavaju kriterijume brzorastućeg razvoja ili posluju stabilno, piše.

Za srednja pravna lica moguće je odobriti maksimalno 30 odsto ukupno planiranih bespovratnih sredstava.

Kako piše u Uredbi, sredstva za realizaciju ovog programa predstavljaju de minimis pomoć.

Javni poziv za dodelu ovih sredstava će raspisati Ministarstvo privrede.

Informacija o načinu sprovođenja Programa, javni poziv, konkursna dokumentacija, kao i informacija o uslovima kredita kod Fonda za razvoj, biće objavljeni na internet stranicama Ministarstva i fonda.

Tags
Back to top button