NBS: Jorgovanka Tabaković ne trguje domaćim hartijama od vrednosti – Bankar.rs
ANALIZENBSSLIDERSVE VESTI

NBS: Jorgovanka Tabaković ne trguje domaćim hartijama od vrednosti

Guvernerka Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković ne trguje hartijama od vrednosti emitenata čije poslovanje nadzire, tvrde u NBS za Novu ekonomiju. Samo nekoliko stotina kilometara dalje, zvaničan Zagreb i Hrvatsku drma ozbiljna bankarska afera nakon što se otkrilo da je menadžment hrvatske centralne banke, uključujući i prvog čoveka te institucije Borisa Vujčića, trgovao hartijama od vrednosti institucija koje inače kontroliše.

Guverner Tabaković ne poseduje hartije od vrednosti čiji je emitent neka od finansijskih institucija koju kontroliše Narodna banka Srbije, niti hartije od vrednosti koje je emitovala Republika Srbija, kažu u NBS na pitanje Nove ekonomije da li guvernerka trguje vrednosnim papirima.

U NBS objašnjavaju da su Zakonom o Narodnoj banci Srbije izričito propisane strože i dodatne obaveze za funkcionere i zaposlene u NBS u pogledu sprečavanja sukoba interesa i nepristranog vršenja funkcije.

Kako navode, na sve što nije uređeno Zakonom o Narodnoj banci Srbije primenjuju se i odredbe Zakona o sprečavanju korupcije (npr. obaveza prijavljivanja imovine funkcionera, zabrana prijema poklona, zabrana osnivanja privrednih društava i dr).

Izričito je propisano da guverner, viceguverneri i drugi zaposleni u Narodnoj banci Srbije ne mogu imati akcije, udele ili dužničke hartije od vrednosti finansijskih institucija, društava za reviziju ili drugih lica nad kojima Narodna banka Srbije vrši kontrolu, odnosno nadzor ili s kojim sarađuje u obavljanju svojih funkcija, predviđeno je zakonom o NBS.

Štaviše, za navedena lica je zabranjeno da poseduju akcije, udele ili dužničke hartije od vrednosti u bilo kom drugom pravnom licu koje ima bilo koji oblik učešća (direktnog ili indirektnog vlasništva) u finansijskim institucijama, društvima za reviziju ili drugim licima nad kojima Narodna banka Srbije vrši kontrolu, odnosno nadzor ili s kojima sarađuje u obavljanju svojih funkcija.

U NBS podsećaju da pri stupanju na funkciju, guverner, viceguverneri i članovi Saveta guvernera o tome daju pisanu izjavu Narodnoj skupštini i za sve vreme vršenja funkcije dužni su da postupaju u skladu s navedenim odredbama. Navedena zabrana se pritom ne odnosi samo na guvernera, viceguvernere i članove Saveta guvernera, već i na članove porodice tih lica i druga povezana lica u smislu Zakona o sprečavanju korupcije (npr. srodnici u pravoj liniji).

Narodna banka Srbije je takođe Pravilnikom o poslovnom ponašanju u Narodnoj banci Srbije, koji je zapravo etički kodeks Narodne banke Srbije, propisala i brojne dodatne obaveze, posebno u vezi s funkcijama Narodne banke Srbije koje se odnose na superviziju finansijskih institucija kako bi se obezbedilo dodatno unapređenje poslovanja i sprečio potencijalni sukob interesa.

Tim aktom je, primera radi, nametnuta dodatna obaveza redovnog ažuriranja informacija o zaposlenima koji obavljaju poslove u vezi sa supervizijom kako bi se predupredio sukob javnog i privatnog interesa (npr. da li postoji veza između zaposlenih koji obavljaju poslove kontrole i članova njihove porodice s kontrolisanom bankom po osnovu depozita, kredita, prethodnog zaposlenja zaposlenog ili člana njegove porodice …).

O neposrednoj primeni ovog pravilnika stara se posebna organizaciona jedinica koja je posvećena usklađenosti poslovanja Narodne banke Srbije, kažu u NBS za Novu ekonomiju.

Neto plata guvernerke Tabaković, prema poslednjem izveštaju iz baze funkcionera Agencije za borbu protiv korupcije, iznosi neto 570.000 dinara.

Tags
Back to top button