Stupio na snagu Sporazum o najvećoj zoni slobodne trgovine na svetu – Bankar.rs
ANALIZEMAKROEKONOMIJASVE VESTI

Stupio na snagu Sporazum o najvećoj zoni slobodne trgovine na svetu

Prvim danom 2022. godine stupio je na snagu Sporazum o regionalnom sveobuhvatnom ekonomskom partnerstvu (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) potpisan 15. novembra 2020. godine, čime je stvorena najveća zona slobodne trgovine na svetu.

Sporazum o regionalnom sveobuhvatnom ekonomskom partnerstvu potpisali su Kina, Južna Koreja, Japan, Vijetnam, Filipini, Kambodža, Bruneji, Mijanmar, Laos, Tajland, Malezija, Singapur, Indonezija, Australija i Novi Zeland.

Budući da je reč o području koje naseljava gotovo trećina svetske populacije i u kome nastaje trećina svetskog bruto domaćeg proizvoda, može se samo nagađati u kojoj meri će RCEP, nakon prvih godinu dana primene, transformisati prekogranično poslovanje članica i povećati ekonomsku integrisanost regiona.

Ništa manje značajne su i političke konotacije ovog sporazuma. Najpre, Sporazum o regionalnom sveobuhvatnom ekonomskom partnerstvu predstavlja prvi sporazum o slobodnoj trgovini koji je okupio Kinu, Japan i Južnu Koreju na istom mestu, navodi u autorskom tekstu zamenica direktora Instituta za međunarodnu politiku i privredu Ivona Lađevac.

Kina sa Japanom i Južnom Korejom, iako predstavljaju njenog trećeg, odnosno petog trgovinskog partnera, do sada nije imala bilateralne sporazume ove vrste, već samo usko specifikovane trgovinske. Ovim korakom stiču se uslovi da se i njihovi odnosi unaprede, prenosi Beta.

S obzirom na činjenicu da, u svetskim okvirima posmatrano, sve tri zemlje predstavljaju tehnološke i proizvodne sile, može se samo pretpostaviti kakav će zamah globalnoj ekonomiji dati njihova saradnja.

RCEP pod svojim okriljem ima i države članice ASEAN (Asocijacija zemalja jugoistočne Azije) i one koje to nisu, pa su pod novim okolnostima, stvoreni uslovi koji će omogućiti i onim državama koje nisu pratile ekonomski razvoj vodećih država jugoistočne Azije da znatno napreduju.

Taj proces neće biti brz, ali uslovi za njegovo ostvarivanje sada postoje. Uprkos nekih ocena da odredbe RCEP, iako brojne (konsolidovani tekst Sporazuma, bez pratećih aneksa ima 510 strana), nisu preterano striktne, postavljena pravila o međusobnoj trgovini, intelektualnom vlasništvu i patentima, internet prodaji i tržišnoj utakmici, vremenom će dovesti i do ukidanja oko 90 odsto carina koje su trenutno na snazi u tom regionu.

Nema razloga za sumnju da će sporazum i vrlo brzo celu Aziju pretvoriti u koherentnu trgovinsku zonu, piše Lađevac.

S obzirom na činjenicu da su poljoprivreda i sektor usluga tek u naznakama pokriveni, moglo bi se očekivati da će u dogledno vreme i ove oblasti biti podrobnije regulisane.

Biznis.rs

Tags
Back to top button