Deficit budžeta Srbije za 11 meseci 2021. bio 149,6 milijardi dinara – Bankar.rs
ANALIZEMAKROEKONOMIJASLIDERSVE VESTI

Deficit budžeta Srbije za 11 meseci 2021. bio 149,6 milijardi dinara

Deficit budžeta Srbije za 11 meseci prošle godine bio je 149,6 milijardi dinara, objavilo je danas Ministarstvo finansija Srbije.

Prihodi su ostvareni u iznosu od 1.316,7 milijardi dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 1.466,3 milijarde dinara.

Kako je navedeno, ovaj rezultat bolji je od plana predviđenog oktobarskim rebalansom budžeta za 16 milijardi dinara, s obzirom da je u ovom periodu predviđen deficit u iznosu od 165,6 milijardi dinara.

Samo u novembru je ostvaren deficit u iznosu od 51,8 milijardi dinara.

U novembru su naplaćeni prihodi u iznosu od 125,4 milijarde dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 106,8 milijardi dinara.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 57,4 milijarde dinara i akciza u iznosu od 27,4 milijardi dinara.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 16,6 milijardi dinara, a priliv donacija u novembru iznosio je dve milijarde dinara.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 177,2 milijarde dinara.

Rashodi za zaposlene su iznosili 27,4 milijarde dinara, kapitalni izdaci 45,3 milijarde dinara, subvencije su izvršene u iznosu od 22,1 milijarde dinara, a transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) u iznosu od 17,2 milijarde dinara.

Na nivou opšte države u periodu januar – novembar ostvaren je fiskalni deficit u iznosu od 112,1 milijardu dinara i primarni fiskalni deficit u iznosu od pet milijardi dinara.

Tags
Back to top button