Vlada izdvaja preko pet milijardi dinara za podršku startapima – Bankar.rs
ANALIZEINOVACIJEMAKROEKONOMIJASLIDERSVE VESTI

Vlada izdvaja preko pet milijardi dinara za podršku startapima

Vlada Srbije usvojila je Akcioni plan za realizaciju “Strategije razvoja startap ekosistema u Srbiji za period od 2021. do 2025. godine”. Navodi se da će 2022. godine u runapređenje finansiranja te oblasti poslovanja biti uloženo 5,04 milijardi dinara.

Iz državnog budžeta će kako se navodi biti izdvojeno 60 miliona dinara za unapređenje kvaliteta podrške startapima u ranoj fazi razvoja. Pored toga za unapređenje saradnje među startapima opredeljeno je 23,8 miliona dinara. To su donatorska sredstva Vlade Švajcarske Konfederacije.

Planiranih 5,04 milijardi odnosi se naunapređenje mehanizma finansiranja startapa. Od toga je oko 780 pomoć Evropske unije, 400 miliona je zajam od Svetske banke, 45,6 miliona je donasija Švajcarske Vlade.

U planu je predviđeno i ulaganje u popularizaciju startap kulture i za to je predviđeno 170 miliona dinara.

Plan se odnosi za period do 31. decembra 2022. godine, a strategija važi od 2021. go 2025. godine. Cilj strategije je kako se navodi ubrzani razvoj startap ekosistema do nivoa globalizacije. Kao posebni ističu se sledeći ciljevi:

  • Podizanje startap preduzetničkog kapaciteta kroz obrazovne programe;
  • Unapređenje infrastrukturne i programske podrške startapima;
  • Unapređenje mehanizma finansiranja startapa;
  • Unapređenje uslova za poslovanje startapa;
  • Promocija startap kulture i globalne prepoznatljivosti ekosistema.

Predlagač Akcionog plana je ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koje je nadležno za njegovu koordinaciju sprovođenje.

Plan kako se dodaje definiše mere koje mogu da se podele na regulatorne, podsticajne, informativno edukativne, institucionalno upravljačko-organizacione i mere koje daju mogućnost obezbeđenja dobara i pružanja usluga od strane nosilaca nekih aktivnosti.

Za realizaciju predmetnog akta sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, kao i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu. Sredstva će kako se dodaje biti obezbeđena i kroz donacije, projektne zajmove i međunarodne pomoći.

Kako jedan od glavnih ciljeva navodi se rast registrovanih startapa za više od 200 godišnje i to je cilj koji važi iz a 2021. i 2022. godinu.

Dodaje se da je u 2020. godini bilo 105 studenata na master programima studija koji sadrže visokotehnološke komponente, 2022. godine taj broj popveća na 200. Prethodne, 2021. godine cilj je bio da se taj broj poveća na 150.

Prema usvojenom planu u 2022. godini, trebalo bi da bude 12 akreditovanih multidisciplinarnih master programa sa visokotehnološkom komponentom, dva inovirana studijska programa sa temama koje obrađuju startap preduzetništvo i 100 nastavnika visokoškolskih ustanova koji su prošli obuku za pružanja podrške inovativnim studentskim idejama.

Tags
Back to top button