Erste banka će kroz stručnu praksu podržati školovanje stručnjaka za informacionu bezbednost – Bankar.rs
ANALIZEBANKEDOMAĆE BANKEDruštvena odgovornostSVE VESTI

Erste banka će kroz stručnu praksu podržati školovanje stručnjaka za informacionu bezbednost

U studijskim programima Univerziteta u Novom Sadu su od ove akademske godine i master studije iz informacione bezbednosti, koje u prvoj generaciji pohađa deset studenata, a koje će plaćenom stručnom praksom podržati Erste banka, saopšteno je danas.

Reč je, kako je navedeno u saopštenju Erste banke, o novom studijskom programu na Fakultetu tehničkih nauka (FTN), kreiranom u okviru međunarodnog projekta Information Security Services Education in Serbia (ISSES) koji je akreditovalo Nacionalno akreditaciono telo (NAT).

Cilj ISSES projekta je unapređenje kapaciteta visokog obrazovanja u Srbiji, a finansira ga Evropska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (Education and Culture Executive Agency – EACEA) u okviru programa Erasmus plus.

Izvršna agencija je, kako je navedeno, prepoznala nedostatak visokoobrazovanih stručnjaka u oblasti sajber bezbednosti u Srbiji i podržala inicijativu predstavnika Univerziteta u Novom Sadu.

Erste banka je, uz brojne predstavnike poslovnog i bankarskog sektora, dala pozitivno mišljenje o nastavnom planu, opravdanosti i primenljivosti novog master programa u praksi.

“Sve je više proizvoda i usluga koji su nam potrebni za svakodnevni život, a koji su u vezi sa digitalnim platformama i modernim načinima plaćanja”, navela je Erste banka.

Ta banka je istakla da “samim tim prostor za prevare postaje mnogo širi, a tehnike je sve teže prozreti jer su sve sofisticiranije” i da zbog toga “informaciona bezbednost dobija na značaju i u kontekstu edukacije budućih eksperata koji će moći da budu ispred napadača”.

Profesor na Fakultetu tehničkih nauka, rukovodilac projekta ISSES, Imre Lendak rekao je da je “izgradnja potrebnih kapaciteta na polju informacione bezbednosti dugotrajan proces”.

“Projekat ISSES je implementiran u periodu 2017. do 2021. godine i omogućio nam je da načinimo nekoliko značajnih koraka ka jačanju nacionalnih kapaciteta u ovom domenu. Tokom projekta su osnovane i opremljene laboratorije, pripremljeni i modernizovani nastavni materijali, odnosno uvedeni su novi studijski programi i moduli u Beogradu, Nišu, Subotici i Novom Sadu”, rekao je Lendak.

Dodao je da je FTN uveo Master akademske studije Informaciona bezbednost i upisao prve studente 2021. godine.

“Posebno izdvajamo i značaj nacionalnog takmičenja Serbian Cybersecurity Challenge (SCC) koji je na našu inicijativu pokrenut 2020. godine u okviru projekta i omogućava studentima osnovnih i master studija, koji studiraju u visoko-školskim institucijama u Srbiji, da se takmiče u rešavanju izazova na polju sajber bezbednosti”, rekao je Lendek.

Direktor Službe upravljanja rizicima bezbednosti Erste banke Vladimir Mićić rekao je da s obzirom na to da je Srbija u deficitu sa ekspertima u polju informacione bezbednosti, a da, u skladu sa ubrzanom digitalizacijom i modernizacijom društva, potrebe tržišta za ovim obrazovnim profilom rastu, jasno da je reč o sve prijemčivijoj grani obrazovanja za generacije studenata koji dolaze.

“Želimo i osećamo odgovornost da ih podržimo, a ovakvi programi su najbolji način za to. Zato smo odlučili da studentima novog master programa na Fakultetu tehničkih nauka pružimo dodatni prostor za razvoj kroz ponudu plaćenih stručnih praksi, čim epidemiološka situacija to bude dozvoljavala”, rekao je Mićić.

Erste banka je, kako je navedeno, od ranije posvećena širenju poslovnih i obrazovnih prilika za mlade u oblasti informacione bezbednosti i drugu godinu nagrađuje najbolje plasiran tim na takmičenju Serbian Cybersecurity Challenge, obezbeđujući im priliku da posete neki od Erste entiteta širom centralne i istočne Evrope i sedište Erste grupe u Beču.

Beta

Tags
Back to top button