Siniša Mali odgovarao na pitanja građana o paušalnom oporezivanju – Bankar.rs
ANALIZEINTERVJUISLIDERSVE VESTI

Siniša Mali odgovarao na pitanja građana o paušalnom oporezivanju

Ministar finasija Siniša Mali je na svom Instagram profilu u okviru rubrike “Pitajte ministra finansija”, odgovorio na prvi set pitanja građana u vezi sa paušlanim oporezivanjem, što je tema tokom decembra.

U kabinetu ministra finansija kažu da je cilj da se jednom mesečno detaljno obradi po jedna tema iz nadležnosti Ministarstva finansija, iako i građani i privrednici i na dnevnom nivou mogu da postavljaju pitanja ministru na razne teme, kako preko društvenih mreža, tako i putem sajta Ministarstva finansija mfin.gov.rs.

Ko mora da nabavi fiskalnu kasu

Najviše pitanja odnosilo se na to da li su paušalci obavezni da nabave novu fiskalnu kasu, kako se obračunava paušalni porez i da li će biti povećanja poreza od Nove godine.

Ministar Mali je na najčešće pitanje građana u vezi sa novom fiskalnom kasom naveo da, prema zakonu, obveznici paušlanog oporezivanja koji obavljaju promet na malo i pružaju usluge fizičkim licima imaju obavezu fiskalizacije, dok oni koji nemaju promet na malo i ne pružaju usluge fizičkim licima ne podležu toj obavezi.

Od čega zavisi visina poreza

Građanin koji se potpisao kao savinho61 pitao je ministra finansija od čega zavisi visina paušlanog poreza, odnosno da li je ta stopa fiksna ili zavisi od delatnosti.

Mali je napomenuo da paušlaci porez na dohodak i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju po stopama propisanim odgovarajućim zakonima, s tim da je osnovica ovih davanja utvrđena visina paušlanog poreza.

Polaznu osnovu pri utvrđivanju visine paušlanog prihoda čini pretežna delatnost koja se obavlja, korigovana registrovanim sedištem obveznika, vremenom proteklim od registracije obveznika, njegovom starošću i radnom sposobnošću kao i ostalim okolnostima koje utiču na dobit.

Ministar je naveo da je utvrđivanje visine osnovice potpuno digitalizovano, te da se može lako izračunati preko kalkulatora na sajtu eporezi.purs.gov.rs.

Troškovi kada otvorite firmu

Korisik instagrama boban_markovic_81 naveo je da želi da se vrati iz inostranstva i otvori sopstvenu bravarsku firmu, pa se interesuje za to kolike bi bile njegove obaveze prema državi.

Ministar Mali je u odgovoru istakao da preduzetnik koji se odluči za paušlano oporezivanje plaća porez prema utvrđenoj paušalnoj dobiti, a oni koji se odluče da vode poslovne knjige plaćaju porez po osnovu stvarnog prihoda, dok su na isplatu lične dobiti obavezni da uplaćuju porez od 10 procenata i još 36,55 odsto za obavezno sicijalno osiguranje.

Dodaje se da se, ukoliko se fizičko lice odluči za osnivanje privrednog društva, poreska osnovica utvrđuje u poslovnom bilansu i oporezuje po stopi od 15 procenata.

Mali je napomenuo da, prema Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je Vlada usvojila početkom novembra, nisu planirane izmene paušlanog oporezivanja.

U okviru rubrike “Pitajte ministra finansija”, Mali je proteklih meseci odgovarao na pitanja o e-fakturama, e-fiskalizaciji i direktnoj pomoći države građanima.

Ista praksa biće nastavljena i u narednom periodu, navode iz Ministarstva.

Tags
Back to top button