Bankari optimistični u vezi regiona centralne, istočne i jugoistočne Evrope – Bankar.rs
BANKEEVROPSKE BANKESLIDERSVE VESTI

Bankari optimistični u vezi regiona centralne, istočne i jugoistočne Evrope

Međunarodne bankarske grupacije imaju optimistička očekivanja za bankarski sistem u regionu centralne, istočne i jugoistočne Evrope (CESEE), mada ponegde uz neizvesnost i izvesne negativne rizike, navodi se u najnovijem izdanju Istraživanja bankarskog kreditiranja u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi (CESEE) za jesen 2021 Evropske investicione banke (EIB).

U ovom izdanju EIB se bavi pitanjem strategija međunarodnih banaka koje su aktivne u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi, kao i tržišnim uslovima po oceni banaka koje tamo posluju. Tražnja za kreditima u regionu se oporavila, a i na strani ponude polako se uočavaju blaži uslovi. “Tražnja stanovništva za kreditima je velika, a ona oživljava i u segmentu fiksnih investicija preduzeća. Uslovi kreditiranja postaju blaži, ali uglavnom za stanovništvo, a ne i za preduzeća, gde su uslovi još uvek oštri, naročito za manja preduzeća”, navodi se u izveštaju.

“Od bankarskih grupa koje posluju u regionu CESEE, 40 odsto namerava da proširi svoje poslovanje. Nakon poremećaja koje je kovid-19 izazvao u 2020. godini, to su dobre vesti”, rekao je Luka Gatini, rukovodilac službe za makroekonomski scenario EIB dodajući da i dalje postoje neke neizvesnosti i rizici negativnih kretanja.

Istraživanje bankarskog kreditiranja u CESEE deo je izveštavanja i praćenja koje EIB, MMF, EBRD i Svetska banka redovno rade za „Bečku inicijativu”, okvir za zaštitu finansijske stabilnosti Evrope u nastajanju.

Tokom poslednjih šest meseci, izloženost bankarskih grupa prema regionu je povećana, kao deo strateške obaveze da se poslovanje održi ili čak poveća. Pored toga, one su izjavile da je, nakon privremenog pada u 2020. godini, njihovo poslovanje u CESEE ponovo bilo profitabilno. Oko 60 odsto bankarskih grupa obuhvaćenih istraživanjem namerava da održi svoje poslovanje u CESEE, dok 40 odsto namerava da ga proširi.

Filijale i lokalne banke u CESEE beleže snažan rast tražnje za kreditima. Nakon oštrog pada u drugom i trećem kvartalu 2020. godine, tražnja je porasla, pre svega zahvaljujući potrebama za obrtnim sredstvima, zajedno sa pozitivnim projekcijama za tržište stambenih nekretnina, poverenjem potrošača i njihovom potrošnjom. Naročito, nakon oštrih padova u 2020. i početkom 2021. godine, podrška tražnji koju su obezbedili investicioni krediti ponovo je postala pozitivna. Taj preokret ukazuje na poboljšanje stvarnih ekonomskih uslova za preduzeća.

Nakon blagog pogoršanja u 2020. godini, kvalitet kredita je ponovo počeo da se poboljšava. Pa ipak, ne očekuje se da će se taj oporavak nastaviti tokom sledećih šest meseci, jer bankarske grupe ukazuju na rast neizvesnosti.

Tags
Back to top button