NLB Banka i Komercijalna banka u Crnoj Gori potpisale Ugovor o spajanju – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

NLB Banka i Komercijalna banka u Crnoj Gori potpisale Ugovor o spajanju

Ugovor o spajanju putem pripajanja Komercijalne banke AD Podgorica NLB Banci AD Podgorica potpisan je u sedištu NLB Banke u Podgorici. Ugovor su potpisali Martin Leberle, glavni izvršni direktor i član Odbora direktora NLB Banke AD Podgorica i Bogdan Podlesnik, glavni izvršni direktor Komercijalne banke AD Podgorica.

Potpisivanju ovog ugovora prethodilo je usvajanje predloga pomenutog Ugovora sa pripadajućim odlukama na vanrednim skupštinama akcionara obe banke koje su održane 12.10.2021. godine.

„Spajanjem sa Komercijalnom bankom, NLB Banka AD Podgorica postaje druga po veličini banka u Crnoj Gori. Strategija nove Banke ali i NLB Grupe ostaje nepromenjena, a to je da kao regionalna grupacija sa sedištem u ovom regionu i konkretno u Crnoj Gori doprinosimo poboljšanju kvaliteta života njenih građana, da budemo njihov glavni izbor u donošenju ključnih finansijskih odluka kako bi bili spremni za sve što dolazi“, izjavio je Martin Leberle, glavni izvršni direktor prilikom potpisivanja ugovora.

Podsećanja radi, 2. septembra tekuće godine, Centralna banka Crne Gore je prema Zakonu o bankama izdala odobrenje za pripajanje Komercijalne banke AD Podgorica NLB Banci AD Podgorica.

Planirani datum pravnog pripajanja je 12.11.2021. godine, dok će objedinjena banka početi sa radom u ponedeljak 15.11.2021. godine. Klijentima Komercijalne banke AD Podgorica, u skladu sa zakonski definisanim rokovima, poslate su ponude za otvaranje transakcionih računa, odnosno obaveštenja o promenama brojeva transakcionih računa, izmenama funkcionalnosti i mogućnostima korišćenja proizvoda i usluga ugovorenih u Komercijalnoj banci AD Podgorica, a koje stupaju na snagu danom pripajanja NLB Banci AD Podgorica.

Poslednji radni dan Komercijalne banke AD Podgorica je 11.11.2021. godine. Potom će uslediti dani operativnog pripajanja dve banke (11.11.- 14.11.2021.godine), a klijenti će o svemu biti blagovremeno obaveštavani. Klijenti Komercijalne banke nastaviće da koriste sve svoje servise i proizvode u NLB Banci, od 15. novembra 2021. godine.

Tags
Back to top button