Gavrilović: Banke će nastaviti da gube sporove – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Gavrilović: Banke će nastaviti da gube sporove

Kada je reč o tužbama građana protiv banaka zbog naplate troškova obrade kredita sudovi će u narednom periodu, prema mišljenju Dejana Gavrilovića iz organizacije potrošača Efektiva, posmatrati dva aspekta: da li je dužnik bio informisan na pravi način i da li je taj trošak iskazan u okviru efektivne kamatne stope ili naplaćen mimo nje. On smatra da će banke u narednom periodu po tom osnovu nastaviti da gube sporove.

Nastavljena je pravna bitka u vezi sa spornim troškovima obrade kredita i tumačenjem Vrhovnog kasacionog suda. Date su jasnije instrukcije za postupanje po dopunjenom stavu, koje prema rečima Dejana Gavrilovića – ide u korist dužnika, prenosi N1.

„Sudoviće prvo gledati ponudu banke – da li je dužnik bio adekvatno informisan u predugovornoj fazi o naplati troškova kredita. Tu je dovoljno da je banka navela visinu troškova koje dužnik treba da plati. Ako je to urađeno kako treba – to ide u korist banke. Ako banka pisanom ponudom nije obavestila dužnika o uslovima kredita, ili ako je ponuda potpisana istog dana kada i ugovor o kreditu, onda se taj osnov tumači u korist dužnika“, objašnjava Gavrilović za Infobiz.

Drugi aspekt je obračun troškova obrade kredita i njegovo ukalkulisanje u efektivnu kamatnu stopu.

„Ako je trošak obrade kredita naplaćen mimo efektivne kamatne stope, to se tumači kao dvostruka naknada – banka gubi spor i mora da vrati novac. Po tom osnovu verovatno će se, u svakom postupku, raditi dodatno veštačenje, gde će sudski veštak da se izjasni da li je taj trošak obrade već uračunat u efektivnu kamatu ili nije. Ako je već naplaćen, a banka ga ponovo naplati – banka će taj spor izgubiti“, objašnjava Gavrilović.

On ističe da je jedan od ova dva osnova dovoljan da bi dužnik dobio sudski spor protiv banke.

„Banke će nastaviti da gube sporove, jer ono što znamo je da one toškove obrade kredita i sve druge troškove ukalkulišu u nominalnu kamatnu stopu, koja je deo efektivne. Naše pojašnjenje ide opet u korist dužnika. A, dokaz za to je i prva pravnosnažna presuda doneta nakon dopune stava Vrhovnog kasacionog suda opet u korist – dužnika“, zaključuje Dejan Gavrilović.

Tags
Back to top button