Budžetski deficit Srbije na kraju avgusta 70,8 milijardi dinara – Bankar.rs
ANALIZEMAKROEKONOMIJASLIDERSVE VESTI

Budžetski deficit Srbije na kraju avgusta 70,8 milijardi dinara

Deficit republičkog budžeta Sbije u periodu januar-avgust 2021. godine iznosio je 70,8 milijardi dinara.

Prihodi su ostvareni u iznosu od 955,1 milijardi, a rashodi su iznosili 1.026 milijardi dinara. Ovaj rezultat je bolji od plana predviđenog rebalansom budžeta za 163,9 milijarde dinara, s obzirom da je u ovom periodu planiran deficit od 234,7 milijarde, objavilo je daans Ministarstvo finansija a preneo Tanjug.

Samo u avgustu, ostvaren je deficit u iznosu od 31,2 milijarde dinara.

U avgustu su naplaćeni prihodi u iznosu od 110,3 milijarde dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 98,5 milijardi. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 55,1 milijardi dinara i akciza u iznosu od 23,3 milijarde.

Neporeski prihodi su iznosili 11,1 milijardu dinara, a priliv donacija je u avgustu bio 0,8 mlilijardi.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 141,6 milijarde dinara. Tokom avgusta je značajno ubrzana realizacija kapitalnih investicija i izvršen je najveći mesečni nivo kapitalnih rashoda u ovoj godini od 50,8 milijardi dinara, navodi se u ziveštaju.

Rashodi za zaposlene su iznosili 27 milijardi dinara, subvencije su isplaćene u iznosu od 13,7 milijardi, a transferi fondovima PIO, RFZO, NSZ i SOVO 11,4 milijarde.

Na nivou opšte države u periodu januar-avgust je ostvaren fiskalni deficit u iznosu od 29,3 milijarde dinara i primarni fiskalni suficit od 56 milijardi. Prema revidiranom planu izvršenja budžeta opšte države, za ovaj period je planiran fiskalni deficit u iznosu od 221,9 milijardi dinara.

Javni dug Srbije iznosio je na kraju avgusta ove godine 28,47 milijardi evra, ili 54,3 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP) zemlje, objavilo je Ministarstvo finansija.

Iznos javnog duga je u avgustu povećan u odnosu na prethodni mesec za 110 miliona evra, dok je njegov udeo u BDP-u veći za 0,2 procentna poena.

Na kraju 2020. godine, javni dug Srbije je iznosio 26,66 milijardi evra, što je činilo 57 procenata BDP-a.

Tags
Back to top button