Evo koliko ukupno duguje Srbija i kome i koliki je dug privatnog sektora – Bankar.rs
ANALIZESLIDERSVE VESTI

Evo koliko ukupno duguje Srbija i kome i koliki je dug privatnog sektora

Ovaj tekst je logični nastavak ranije objavljenog teksta na ovom portalu pod naslovom “Svet – Ko, koliko i kome duguje” u kome je navedeno prema zvaničnim podacima da je ukupni dug u svetu dostigao 281 hiljadu milijardi dolara. Kompanije duguju ukupno duguju 81,2 hiljade milijardi dolara. U kakvoj je poziciji država Srbija po pitnju dugoročnog i kratkoročnog duga po segmentima?

Naime, ukupan javni dug države Srbije je dat na bazi podataka Ministarstva finansija-Uprave za trezor u tabeli kretanje kvartalnog javnog duga republike Srbije. Podaci o javnom dugu su dati u narednoj tabeli.

Ukoliko se uzmu u obzir samo direktne obaveze, onda je stanje javnog duga države 26,86 milijardi eura.

Dugovi privatnog sektora se mogu podeliti na domaće dugoročne i kratkoročne i inostrane obaveze nastale direktinim zaduženjem kompanija kod inostranih subjekata, objašnjava za Bankar.rs ugledni ekonomista, Dragovan Milićević koji piše za portal Makroekonomija.org.

“Ukupan spoljni dug privatnog sektora je 16,05 milijardi i sastoji se od kraktoročnog, dugoročnog i srednjoročnog duga prema subjektima i kreditorima navednih u narednoj tabeli. Najveći dužnici su banke i preduzeća (domaće, odnosno inostrane banke sa domaćim statusom, preko 2,3 milijarde, očekivati je da će banke po osnovu razduženja povući ova sredstva iz Srbije, međutim, proces razduženja i zaduženja je kontinuelan jer banke prilikom zaduženja unose devize na bazi kojih ovde odobravaju kredite i nastavljaju kreditnu aktivnost”, navodi Milićević.

Pojašnjava da spoljni dug privatnog sektora Srbije obuhvata dug banaka, preduzeća i ostalih sektora, za koji nije izdata državna garancija. Spoljnim dugom privatnog sektora nisu obuhvaćeni krediti zaključeni pre 20. decembra 2000, po kojima se ne vrše plaćanja (914,9 miliona evra, od čega se 410,2 miliona evra odnosi na domaće banke a 504,7 miliona evra na domaća preduzeća).

Sublimirani prikaz ukupnog duga prema subjektima je:

Spoljni dug: 32,589 milijradi eura

Unutrašnji dug:35,919 milijradi eura

Ukupan dug je 68,509 eura

“Bilo bi dobro kada bi se imali precizni podaci o stanju ukupne imovine države Srbije. Kod privrednih društava stalna imovina je 86 milijardi eura, ukupan dug preko 22 milijarde (u obračun su uzeta i javna preduzeća)”, napominje Milićević.

(Bankar.rs)

 

 

Tags
Back to top button