Između najviše i najniže plate jaz 93.338 dinara – Bankar.rs
ANALIZELICNE FINANSIJESVE VESTI

Između najviše i najniže plate jaz 93.338 dinara

Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna julska zarada zaposlenih u Srbiji bila je 64.731 dinara i za 339 dinara bila je manja od one isplaćene mesec dana ranije, kada je u kovertama bilo 65.025 dinara.
Iako je prosečna zarada u julu manja negu u junu, medijalna zarada nije se menjala i bila je 49.999 dinara, što, zapravo, znači da je oko polovine ukupno zaposlenih tog meseca zaradilo taj iznos.

Kada se posmatra prosečna neto zarada u 19 delatnosti za koje RZS objavljuje podatke, u devet je zarada bila viša od republičkog proseka, a u 10 manja. Između najviše i najniže julske prosečne zarade po delatnostima razlika je ogromna – čak 93.338 dinara, a kada se prosečne zarade posmatraju kroz prizmu medijalne, koja je u julu bila za dinar manja od 50.000 dinara, u dve delatnosti zarada je bila niža od tog iznosa.

Prosečna zarada u junu je u dve delatnosti preskočila iznos od 100.000 dinara. Najviše su, u proseku, zaradili zaposleni u delatnosti informisanja i komunikacije – 132.979 dinara, a potom u finansijskim delatnostima i delatnosti osiguranja – 110.773 dinara.

Najmanje junske prosečne neto zarade isplaćene su u delatnosti usluge smeštaja i ishrane – 39.641 dinar, a ta delatnost jedina je u kojoj su one bile ispod 40.000 dinara. Manje od 50.000 dinara, u proseku, zaradili su još samo zaposleni u ostalim uslužnim delatnostima – 46.708 dinara.

Prosečna zarada viša od 100.000 dinara u julu je isplaćena u deset oblasti. Najviše su, u proseku, zaradili zaposleni u računskom programiranju, konsultantskim i s tim povezanim delatnostima – 174.486 dinara, a slede oni koji rade u u vazdušnom saobraćaju – 163.548 dinara. Na trećem mestu po visini zarada su one isplaćene zaposlenima u oblasti naučno istraživanje i razvoj, koje su u julu, u proseku, bile 134.857 dinara. Zaposleni u oblasti eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa u julu su, u proseku, zaradili 131.346 dinara, a oni koji rade u oblasti finansijske usluge, osim osiguranja i penzionih fondova 126.610 dinara. U oblasti uslužne delatnosti, u rudarstvu i geološkim istraživanjima u julu je u koverti bilo 116.044 dinara, a u oblasti proizvodnja duvanskih proizvoda 115.427 dinara, dok su zaposleni u proizvodnji koksa i derivata nafte tog meseca zaradili 114.433 dinara. U oblasti upravljačke delatnosti, savetovanje u vezi s upravljanjem julski prosek zarada bio je 108.327 dinara, a u proizvodnji osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata 104.914 dinara.

Najtanje koverte

Zaposleni u tri oblasti u julu su zaradili manje od 40.000 dinara. Najmanje novca bilo je u koverti zaposlenih u oblasti pripreme i posluživanja hrane i pića – 36.981 dinar, slede zarade zaposlenih u oblasti ostale lične uslužne delatnosti, koji su tog meseca zaradili 37.080 dinara i u oblasti prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja, gde je julska prosečna plata bila 39.154 dinara.

Za svega 61 dinar zarade zaposlenih u oblasti popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu preskočile su 40.000 dinara, a manje od 41.000 dinara zaradili su još samo zaposleni u oblasti turističke agencije, tur-operateri i rezervacije – 40.853 dinara.

Dnevnik / D. Mlađenović

Tags
Back to top button