Banke neće naplatiti sudske troškove od klijenata koji su izgubili sporove – Bankar.rs
ANALIZEBANKEDOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Banke neće naplatiti sudske troškove od klijenata koji su izgubili sporove

Povodom izmene pravnog stava Vrhovni kasacioni sud (VKS) da banke imaju pravo da naplaćuju troškove obrade kredita i troškove osiguranja stambenog zajma kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK), iz Udruženja banaka Srbije (UBS) poručili su da od klijenata koji su zbog ovoga tužili banke i izgubili spor neće tražiti naplatu sudskih troškova. Takođe, od klijenata koji su te sporove dobili banke neće preduzimati dalje pravne korake.

Podsetimo, građani su podneli više od 200.000 tužbi protiv banaka zbog naplate obrade kredita i NKOSK, a sudovi su već i presuđivali u korist građana pozivajući se na prvobitni stav VKS po ovom pitanju. Advokati su prethodno ocenili za Kurir da bi u slučaju primene novog stava VKS građani koji su pokrenuli sporove morali bankama da isplate oko 90 miliona evra za sudske troškove.

“Što se tekućih sporova tiče, banke su iskazale načelnu spremnost da u slučaju svakog povoljnog ishoda spora ne naplaćuju od druge strane (tužilaca) troškove koje su same imale u vezi sa vođenjem svakog pojedinog spora, kao od strane koja je izgubila spor, već da ti troškovi ostanu na teret banke. Predmeti u kojima je doneta i izvršena presuda protiv banaka takođe neće biti predmet bilo kakve pravne akcije banaka protiv klijenata (tužilaca)”, saopšteno je iz UBS.

Oni poručuju da je VKS svojim tumačenjem definisao kako sudska praksa treba da izgleda za sve tekuće i buduće sporove, što će omogućiti da se zaustavi talas sudskih procesa između klijenata i banaka i da se njihov odnos vrati u stanje zdravog partnerstva i saradnje, kakav je jedino i logičan.

“Upornost banaka da dokažu da su u pravu, posle velikog broja sporova i iznetih argumenata, konačno je urodila plodom. Ovim najnovijim stavovima VKS problem nije konačno rešen, jer treba privesti kraju sve započete parnice, a to je i dalje veliki posao za pravosudni sistem i za svaku od parničnih stranaka”, navodi se u saopštenju.

Kurir

Tags
Back to top button