VKS usvojio dopunu mišljenja: Trošak obrade kredita naplativ ako je jasno predočen – Bankar.rs
KreditiSLIDERSVE VESTI

VKS usvojio dopunu mišljenja: Trošak obrade kredita naplativ ako je jasno predočen

Vrhovni kasacioni sud usvojio je dopunu svog mišljenja iz 2018. godine.

Prema njemu sada banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pod uslovom da je to jasno predočila u ponudi.

Zbog toga, kako se navodi u pravnom stavu VKS, odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove kredita nije ništava, pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita.

“Troškovi obrade kredita i puštanja kredita u tečaj, kao i drugi troškovi koje banka obračunava korisniku prilikom odobravanja kredita ili koji su poznati na dan obračuna i koje banka obračunava korisniku u toku realizacije ugovora o kreditu, mogu biti iskazani u procentualnom iznosu i naplaćuju se samo kroz obračun efektivne kamatne stope”, navodi se u dopuni ranijeg stava.

Dodaje se da banka nije dužna da posebno dokazuje strukturu i visinu troškova koji su obuhvaćeni zbirnim iznosom troškova kredita, navedenim u ponudi koju je korisnik kredita prihvatio zaključenjem ugovora o kreditu.

Ovaj stav je zauzet na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda koja je održana juče, u utorak, 16. septembra.

Njime je, kako se navodi na sajtu VKS, dopunjen Pravni stav o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita usvojen 22. maja 2018. godine.

Tags
Back to top button