CBCG odobrila spajanje NLB-a i Komercijalne banke – Bankar.rs
BANKESLIDERSVE VESTI

CBCG odobrila spajanje NLB-a i Komercijalne banke

Centralna Banka Crne Gore odobrila je NLB Banci AD Podgorica pripajanje Komercijalne banke AD Podgorica, čime su se stekli uslovi za poslednju fazu spajanja dva privredna društva.

Centralna banka je 2. septembra prema Zakonu o bankama izdala odobrenje za pripajanje Komercijalne banke AD Podgorica, NLB Banci.

Uzimajući u obzir u pokazatelje poslovanja NLB Banke, te njene fiпansijske i poslovne aktivnosti, kao i sve dostavljeneinformacije uz zahtev za davanje odobrenja za pripajanje, ispuпjeni su zakonom propisani uslovi za davanje odobrenja za ргiрајапје Кomercijalne banke NLB Banci, navodi se u Odluci Centralne Banke, piše Bonitet.

Planirani datum pravnog pripajanja KB, NLB-u je 12. novembar 2021. godine, a klijentima je poslata ponuda za otvaranje transakcionih računa, odnosno obaveštenja o promenama brojeva transakcionih računa, izmenama funkcionalnosti i mogućnostima korišćenja proizvoda i usluga ugovorenih u Komercijalnoj banci AD Podgorica, a koje stupaju na snagu danom pripajanja NLB Banci AD Podgorica.

Tags
Back to top button