Poštanska štedionica kupuje Komercijalnu banku u Banja Luci – Bankar.rs
BANKESLIDERSVE VESTI

Poštanska štedionica kupuje Komercijalnu banku u Banja Luci

Poštanska štedionica postaće jedini vlasnik Komercijalne banke ad Banja Luka, a iz svoje dobiti pokriće gubitak preuzet od MTS Banke, navodi se u pozivu za vanrednu skupštinu akcionara.

Kako se navodi Skupština će biti održana 22. septembra i tu će biti odlučeno o sticanju podređenog društva – banjalučke Komercijalne banke, pokriću preuzetog gubitka MTS Banka iz neraspoređene dobiti Poštanske za 2020. godinu.

Akcionari ove državne banke izmeniće i odluku o otuđenju akcija i udela koje Poštanska ima u drugim bankama i pravnim licima.

U rukama Republike Srbije je 71 posto akcija Poštanske, Pošte Srbije drže 17,9, Telekom Srbija 10 procenata, a akcionari su i PIO Fond Srbije i Fond za razvoj.

Tags
Back to top button