U plusu 11 banaka koje posluju u Crnoj Gori, u minusu samo Komercijalna banka – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKEINOSTRANE BANKESLIDERSVE VESTI

U plusu 11 banaka koje posluju u Crnoj Gori, u minusu samo Komercijalna banka

Jedanaest banaka koje posluju u Crnoj Gori bilo je u plusu na kraju drugog kvartala, a njihov ukupni profit iznosio je 29,3 miliona evra, što je za 14 miliona bolji rezultat u odnosu na prva tri meseca ove godine, piše Pobjeda.

U minusu je bila samo Komercijalna banka i to 1,54 miliona evra, dok su najbolje poslovale CKB, NLB i Erste.

Najveću dobit imala je CKB 9,43 miliona evra. Od kamata je prihodovala 23,3 miliona evra, a od naknada i provizija 4,36 miliona. Ukupna aktiva banke je 30. juna bila 1,27 milijardi evra, a kapital 214 miliona.

CKB je od klijenata potraživala 920,7 miliona evra po osnovu kredita, dok su depoziti klijenata bili 926,7 miliona.

Na drugom mestu je NLB, čija je dobit 6,93 miliona evra. Prihod od kamata je iznosio 10,3 miliona evra, a od naknada i provizija 1,2 miliona. Klijenti NLB za kredite duguju 409 miliona evra, dok u banci deponuju 450,2 miliona. Ukupna aktiva banke je 556,5 miliona, a kapital 75 miliona.

Sledi Erste banka sa 3,8 miliona evra dobiti na kraju drugog kvartala. Neto prihod od kamata bio je 11,8 miliona evra, a od naknada i provizija 1,4 miliona. Depoziti klijenata su 399 miliona evra, a krediti 418,5 miliona. Kapital Erste banke je 97,8 miliona, a aktiva 659,7 miliona.

Četvrta po visini profita bila je Univerzal kapital banka koja je u plusu bila 2,9 miliona evra. Oni su od kamata prihodovali 2,8 miliona, a od naknada i provizija 2,39 miliona. Univerzal kapital od klijenata potražuje 126,3 miliona, dok su depoziti 376 miliona evra. Aktiva banke vredi 408 miliona, a kapital 21,7 miliona.

Hipotekarna banka je na petom mestu sa 2,65 miliona evra profita. Prihod od kamata Hipotekarne bio je 7,2 miliona, dok su od naknada i provizija prihodovali 2,47 miliona evra. Depoziti klijenata su 446,6 miliona, a krediti 360 miliona evra. Kapital banke je 55,4 miliona evra, a aktiva 562 miliona.

Profit Adriatik banke bio je 1,17 miliona evra. Od kamata su prihodovali 1,19 miliona evra, dok je prihod od naknada i provizija bio veći – 1,43 miliona. Krediti i potraživanja od klijenata Adriatik banke iznose 39 miliona, a depoziti 122 miliona. Aktiva banke je 135 miliona, kapital 10,5 miliona evra.

Sedma je Prva banka čiji je profit u drugom kvartalu bio 1,08 miliona evra. Oni su od kamata ukupno prihodovali 4,1 milion evra neto, a od nakanda i provizija 950.000 evra. Klijenti kod Prve banke deponuju 292 miliona evra, dok im kreditna zaduženja iznose 194,6 miliona. Kapital banke je 38 miliona, a aktiva 344 miliona evra.

Adiko banka imala je 662.000 evra profita. Od klijenata je potraživala 170 miliona, a imala je 158 miliona evra depozita. Aktiva banke je 213 miliona, kapital 28,3 miliona. Prihodi od kamata Adiko banke bili su 5,3 miliona, a od naknada i provizija 574.000 evra.

Devetu poziciju zauzela je Lovćen banka, sa 362.000 evra profita. Od naknada i provizija Lovćen banka je prihodovala svega 18.000 evra, najmanje od svih banaka, dok je od kamata zaradila 3,8 miliona. Krediti i potraživanja od klijenata Lovćen banke su 179 miliona evra, dok su depoziti nešto veći i iznose 190 miliona. Aktiva banke je 260 miliona, a kapital 23 miliona evra.

Profit Zapad banke bio je 266.000 evra, dok su prihodi od kamata 1,59 miliona, a od nakanda i provizija 660.000 evra. Krediti klijenata Zapad banke vrede 51,9 miliona, a depoziti 151,8 miliona evra. Aktiva banke je 174 miliona evra, a kapital 11,9 miliona.

Zirat banka je na 11. mestu sa 132.000 evra profita. Banka je od kamata zaradila 976.000 evra, a od provizija i naknada 289.000 evra. Krediti i potraživanja od klijenata iznose 47 miliona i veći su od depozita kojih je na kraju juna bilo 34,3 miliona. Aktiva Zirat banke je 70,5 miliona, a kapital 16,9 miliona evra.

Jedina u minusu u drugom kvartalu bila je Komercijalna banka, čiji je gubitak iznosio 1,54 miliona evra. Oni su i u prvom kvartalu imali negativan rezultat, ali je on tada bio znatno manji – 176.000 evra.

Komercijalna je od aprila do kraja juna od kamata zaradila 2,37 miliona evra, a od naknada i provizija 261.000 evra.

Krediti i potraživanja od klijenata bili su 103,5 miliona, a depoziti 126,7 miliona. Kapital banke je 20 miliona, a aktiva 154 miliona.

Banke su i drugom kvartalu imale milionske troškove po osnovu zarada, naknada i doprinosa isplaćenim zaposlenim.

Prednjačila je CKB koja je na radnike potrošila 7,13 miliona. Sledi NLB sa 4,4 miliona evra, Erste 4,1 milion, Hipotekarna 2,8 miliona i Adiko dva miliona.

Troškovi zaposlenih Prve banke bili su 1,8 miliona, Lovćen 1,6 miliona, Komercijalne 1,5 miliona, Zapad 1,2 miliona, Adriatik 787.000 eura, a Zirat 615.000 evra.

Tags
Back to top button