Osiguranje kod NKOSK uslov za stambeni kredit kod samo tri banke – Bankar.rs
BANKESLIDERSVE VESTI

Osiguranje kod NKOSK uslov za stambeni kredit kod samo tri banke

Građani koji su u prethodnom periodu tužili banke, činili su to po dva osnova. Jedan je zakonitost naplaćene provizije za obradu kredita – bilo da su keš ili stambeni. A, drugi je – kod stambenih zajmova – za zakonitost naplate premije osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita NKOSK. Bankari i dalje osporavaju oba osnova za tužbu, tvrdeći da su sve naplaćivali po propisima, ali građani od tužbi – ne odustaju. Trenutna ponuda banaka u Srbiji pokazuje da je kod samo tri banke neophodno plaćanje osiguranja kod NKOSK za dobijanje stambenog kredita.

Od 24 banke koliko ih posluje u Srbiji, ukupno sedam nema u ponudi stambene kredite. Od preostalih 17, osam banaka stambene kredite odobrava bez naplate osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK), prenosi N1.

Šest banaka ostavlja na volju klijentima da izaberu hoće li da plate osiguranje kod NKOSK i zajam otplaćuju uz nešto nižu kamatnu stopu, ili će se zadužiti bez ovog osiguranja.

Svega tri banke stambene kredite odobravaju isključivo uz osiguranje kod NKOSK.

Osiguranje kod NKOSK, praktično, štiti banku u slučaju da dužnik prestane da namiruje rate kredita. I funkcioniše po principu – NKOSK plaća banci rate umesto dužnika, dok banka ne proda dužnikov stan na koji je stavljena hipoteka i tako namiri dug, piše N1.

Dužnika, pak, odnosno njegovu porodicu, od oduzimanja stana može da zaštiti samo – osiguranje života. Ova polisa košta oko 10 evra mesečno,  odnosno oko sto evra godišnje, tokom celog roka otplate zajma, već u zavisnosti od osiguravajuće kuće. U slučaju da dužnik premine pre otplate zajma, stan ostaje u vlasništvu naslednika i osiguravajuća kuća namiruje preostali dug prema banci.

S druge strane, trošak na ime premije osiguranja kod NKOSK plaća se odjednom i – nije zanemarljiv. Iznosi se kreću od nekoliko stotina evra, do par hiljada evra.

Za podnošenje zahteva kod NKOSK klijent mora banci da plati 30 evra, a potom se plaća premija osiguranja koja se kreće od 1,5 odsto do 3,5 odsto od iznosa kredita koji se zajmi.

Sama Korporacija ukazuje da ovaj procenat može dodatno da se uveća u zavisnosti od stepena zaduženosti klijenta, potom ako klijent nema životno osiguranje, ako je pod hipoteku stavljen stan u izgradnji…

Nepisano pravilo da je osigurani kredit nešto jeftiniji po klijenta – bar kada je u pitanju kamatna stopa koju banke zaračunavaju, navodi N1.

Poštanska štedionica, Ekspobanka i Unikredit banka u svojoj ponudi imaju samo stambene kredite sa osiguranjem kod NKOSK.

Prema podacima sa zvaničnog sajta banke Poštanska štedionica ne neplaćuje ovaj trošak osiguranja ukoliko je reč o refinansirajućem stambenom kreditu. Dok u slučaju kupovine stana ili adaptacije mora da se plati premija osiguranja kod NKOSK u iznosu od 1,5 odsto od traženog kredita.

Ekspobanka na svom sajtu navodi primer stambenog kredita od 37.000 evra (kada stan košta na primer, 46.250 evra i plati se učešće od 20 odsto, a preostali iznos se zajmi od banke). Na ovoliki iznos kredita, premija kod NKOSK po stopi od 1,5 odsto iznosi – 555 evra koja mora da se plati odjednom, piše N1.

Unikredit banka ima tri opcije kredita i u sva tri slučaja obavezno je osiguranje kod NKOSK: i kod zajma sa fiksnom kamatnom stopom, i promenljivom i kombinovanom.

U sva tri slučaja primenjuju se različite stope za obračun premije osiguranja kod NKOSK u zavisnosti da li dužnik ima uplaćeno životno osiguranje, kada je i trošak osiguranja kod NKOSK – manji.

Šest banaka koje građanima nude mogućnost da se za kupovinu stana zaduže po izboru – sa ili bez osiguranja kod NKOSK su: Kredi agrikol, Eurobanka, Halkbanka, Komercijalna banka, NLB banka i Sberbanka.

U svim slučajevima, kod svih šest banaka, nominalne kamatne stope su povoljnije po dužnika (niže su) ukoliko se plati i osiguranje kod NKOSK.

Stambene kredite bez troška osiguranja kod Korporacije odobrava osam banaka: Rajfajzen, OTP, Prokredit, AIK, Alta banka, API banka, Inteza banka i Erste.

Preostale banke – Srpska, Kineska, Mobi, Adiko, Direktna, Mirabank i Oportuniti banka u ponudi nemaju stambene kredite ili bar ne javno objavljenu ponudu na sajtu.

Tags
Back to top button