Hrvatska ukida članarinu Privredne komore za 95% privrednika – Bankar.rs
ANALIZESLIDERSVE VESTI

Hrvatska ukida članarinu Privredne komore za 95% privrednika

Hrvatska vlada je uputila danas u skupštinsku proceduru predlog Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK), koji predviđa ukidanje članarine za više od 95 posto privrednika, izjavio je ministar privrede i održivog razvoja Tomislav Ćorić.

Predlog zakona propisuje primenu modela utvrđivanja članarine prema kojem su članovi razvrstani u tri grupe, a na osnovu tri kriterijuma.

Prva grupa obuhvata članove Komore koji ne premašuju dva od tri kriterijuma – da im ukupna aktiva ne prelazi 7,5 miliona kuna (1,0 milion evra), ukupni godišnji prihodi 15 miliona kuna (2,0 miliona evra), a broj zaposlenih 50 ljudi.

U drugoj grupi su članovi koji takođe ne prelaze dva od tri kriterijuma – ukupna aktiva do 30 miliona kuna (4,0 miliona evra), ukupni prihodi do 60 miliona kuna (8,0 miliona evra), a broj zaposlenih 250 ljudi, dok su u trećoj oni koji nadmašuju dva od tri kriterijuma iz druge grupe.

Članovi Komore iz prve grupe neće imati obavezu da plaćaju članarinu, ali će posebne usluge i proizvode HGK plaćat u skladu sa cenovnikom. Članovi druge i treće frupe ostaju u režimu obaveznog plaćanja članarine, a visinu članarine za svaku grupu pojedinačno određivaće svake godine Skupština HGK posebnom odlukom.

“Uvođenje mogućnosti dobrovoljnog članstva za prvu grupu, koja ujedno predstavlja i najbrojnije članstvo, ima za cilj stimuliranje i modernizaciju komorskog sistema i ponudu novih usluga koje bi privukle nove članove i motivisale stare da ostanu u članstvu”, rekao je Ćorić.

Tags
Back to top button