Koji su trendovi u poslovanju sa bankomatima u Evropi? – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKESVE VESTI

Koji su trendovi u poslovanju sa bankomatima u Evropi?

Potrošačke i trgovačke navike znatno su se promenile u poslednjih 18 meseci pandemije, pa svedočimo sve većem korišćenju tehnologije i češćim bezgotovinskim transakcijama.

Gotovina je i dalje jedina alternativa eventualnim prekidima rada digitalnih sustava i prvi je izbor mnogih trgovaca kao najbrže sredstvo plaćanja. Ona je univerzalna, koriste je svi bez obzira na godine i finansijsku situaciju. Dodatno, gotovina je mnogima prvi izbor u upravljanju ličnim finansijama jer ih sprečava da „virtuelnom“, neopipljivom kupovinom prekomerno opterete vlastiti budžet.

Zbog delimičnog prelaska na digitalne oblike plaćanja, ali i drugih trendova, mnoge banke nezavisno o njihovoj veličini trenutno procenjuju koliki broj bankomata da ostave u svom vlasništvu, te mnoge bankomate van poslovnica daju na upravljanje kompanijama koje su za to specijalizovane, kako bi ostvarile maksimalni učinak uz minimalne troškove.

Primera radi, krajem prošle godine Bank of Ireland prodala je kompletnu mrežu svojih bankomata koji se nalaze van poslovnica, njih ukupno 700, Euronetu, kompaniji koja posluje na svim kontinentima i pravi je globalni igrač na tom tržištu. Neke banke razmišljaju i o smanjenju broja poslovnica, te o udruživanju sa drugim bankama kako bi napravile svoju mrežu bankomata i u svakom trenutku bile dostupne svojim klijentima uz što manje troškove i za svoje poslovanje i za klijente.

Naime, sve se banke vode željama korisnika – a korisnici žele brzo dostupan keš u blizini svih lokacija na kojima se kreću. Takva usluga modernim potrošačima čije su glavne dve preokupacije da ne moraju dodatno misliti i da ne moraju ništa dodatno raditi, pojedinačno su neisplative čak i za velike bankare, te jedan od glavnih razloga zašto se tržište bankomata menja i napreduje u smeru specijalizovanih kompanija koje se bave isključivo tim poslom.

Izvor: seebiz

Tags
Back to top button