NBS: Sve više građana koristi najsavremenije oblike plaćanja – Bankar.rs
ANALIZENBSSLIDERSVE VESTI

NBS: Sve više građana koristi najsavremenije oblike plaćanja

Naši građani sve više koriste najsavremenije oblike plaćanja. Na kraju prvog tromesečja ove godine ugovorenu uslugu elektronskog bankarstva imalo je skoro 3,2 miliona korisnika, što je za 14,45 odsto više nego u istom periodu prošle godine, saopšteno je iz Narodne banke Srbije (NBS).

Rast broja korisnika koji su ugovorili uslugu mobilnog bankarstva još je veći, sa 1,76 miliona korisnika na kraju prvog tromesečja 2020. godine na gotovo 2,3 miliona na kraju prvog tromesečja 2021, što predstavlja povećanje od čak 28,95 odsto.

Ne raste samo broj ovih savremenih instrumenata plaćanja, već i njihova upotreba. Tako je korišćenje elektronskog i mobilnog bankarstva fizičkih i pravnih lica znatno porasla, posebno kada je reč o mobilnom bankarstvu. Broj transakcija izvršenih putem mobilnog telefona je za 76,32 odsto veći nego u prvom tromesečju 2020, a za 4,37 nego u prethodnom tromesečju. Tada je bilo čak 11,6 miliona transakcija.

Kada je reč o elektronskom bankarstvu, porast broja izvršenih transakcija fizičkih i pravnih lica iznosi 12,68 odsto u odnosu na prvo tromesečje 2020. godine (sa 31,8 miliona na 35,9 miliona transakcija).

Zbog uobičajenih sezonskih kretanja, broj izvršenih plaćanja u poslednjem tromesečju svake godine upotrebom elektronskog i mobilnog bankarstva veći je nego u ostalim tromesečjima. Interesantno je da je na kraju prvog tromesečja ove godine, ukupan broj izdatih platnih kartica bio 9,64 miliona što predstavlja rast od 10,03 odsto u odnosu na prvo tromesečje 2020.

Na POS terminalima izvršeno je čak 79 miliona transakcija karticama što je rast od 18,47 procenata u odnosu na isto tromesečje 2020. Ovde je reč o onima koje su izdale domaće banke, dok je broj plaćanja karticama inostranih pružalaca platnih usluga očekivano manji – 3,7 miliona što je pad od 3,85 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Proteklo tromesečje obeležio je i nastavak aktivnosti NBS i banaka na širenju broja bankomata na kojima gosti iz Kine i drugi vlasnici kartica najvećeg kartičnog brenda na svetu Unionpej mogu podići novac svojim platnim karticama, pa je takvih bankomata u zemlji 1.282.

Kada je reč o POS terminalima, korisnicima je na raspolaganju 1.550 terminala više nego na kraju 2020., što je za gotovo 6.000 više nego na kraju prvog tromesečja prošle godine i iznosi 99.301.

Porastao je i broj internet prodavnica, kojih ima 2.231, za 10,83 odsto više nego krajem 2020, a čak 81,68 procenata više nego na kraju prvog tromesečja prošle godine. Ne smanjuje se ni popularnost kupovine robe i usluga preko interneta, te je tako broj dinarskih plaćanja (na sajtovima srpskih trgovaca) iznosio više od 5,5 miliona, odnosno za 116,5 odsto više nego u prvom tromesečju 2020. Vrednost pomenutih transakcija bila je veća od 12 milijardi dinara, što je za 124 procenta više od vrednosti izvršenih plaćanja u prvom tromesečju 2020.

Premda nešto niži, porast broja i vrednosti u istom periodu beleže i transakcije u evrima i američkim dolarima – vrednost i broj plaćanja u evrima za 27,9 odsto odnosno za 20,5 procenata, dok u dolarima rast iznosi 88,6 odsto odnosno 61,4 procenta. Povoljnoj dinamici bezgotovinskih plaćanja u našoj zemlji i u prethodnom tromesečju nastavio je da doprinosi dalji razvoj IPS NBS sistema, koji stiče sve veće poverenje korisnika. Tako je prosečan dnevni broj izvršenih plaćanja za prvo tromesečje 2021. godine iznosio 93.015, a u aprilu je još veći – 117.094 plaćanja. O dinamičnom porastu broja plaćanja koje građani i privreda obave preko IPS NBS sistema svedoči i dvostruko obaranje dnevnog rekorda tokom 2021., te je tako najveći broj plaćanja dostignut 15. marta, kada je realizovano 168.661 plaćanje.

Tags
Back to top button