Vodič za podizanje kredita – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIKreditiSLIDERSVE VESTI

Vodič za podizanje kredita

Dok razmišljate o novom stanu, poslovnoj ideji ili putovanju, prva stvar na koju pomislite je – novac.
Da biste ostvarili svoj san potreban je kapital. Ljudi podižu kredit iz različitih razloga, premda mali broj ljudi uzima zajam iz banke ukoliko to zaista nije neophodno.

Pošto se podizanje kredita neretko zakomplikuje tako da ni ekonomisti nisu sigurni šta treba da urade i šta znače svi oni brojevi u ugovoru, pripremili smo kratak vodič za podizanje kredita kako biste se što bolje pripremili za odlazak u banku.

Da li vam je potreban posrednik za podizanje kredita?

Posrednik za podizanje kredita je sam kreditni savetnik sa kojim razgovarate u banci. Kod njega se informišete i sa tom osobom prolazite kroz čitav proces podizanja kredita.

Posao kreditnog savetnika je da napravi najadekvatniji ugovor za vašu situaciju, kako ne biste imali problema prilikom otplate rata kredita, ali ujedno i da proda bankarski proizvod.

Neretko korisnici kredita loše prođu pa dođe do sudskog spora sa bankom, zato što kreditni savetnik svoj posao nije uradio kako treba i nije sklopio ugovor koji odgovara kako klijentu tako i banci.

Imajte to na umu prilikom podizanja kredita, pogotovo velikih iznosa novca kakav se uzima za kupovinu nekretnine. Alternativno, možete iskoristiti pomoć posrednika koji će vam asistirati tokom procesa uzimanja kredita.

Usled rapidnog napredovanja tehnologije u eri digitalizacije, digitalni broker za povoljne kredite je još jedno od rešenja.

Šta je digitalni broker?

Uglavnom je to zapravo tim stručnih ljudi sa višegodišnjim iskustvom koji vam pomažu da dođete do najboljeg kreditnog rješenja. Ne rade za banku, već dobro poznaju čitav proces podizanja kredita, a njihovo znanje će vam biti od ogromne koristi. Preporučljivo je da angažujete pomoć i da se dobro upoznate sa papirologijom, terminima i svemu što čini jedan kredit, jer svaka greška u ovom procesu može preskupo da vas košta.

Koja je najpovoljnija kamatna stopa?

Kamatna stopa je posebno bitna kod podizanja stambenog kredita. Uzevši u obzir da se ovakav kredit uobičajeno uzima na period od 20 do 40 godina, veoma je važno da odredite kako će se vaša kamata kretati tokom više decenija.

Banke će vam obično ponuditi tri vrste kamatne stope – fiksnu, varijabilnu ili kombinovanu.

Fiksna kamatna stopa, kako sama reč kaže, predstavlja fiksan iznos koji plaćate kao naknadu banci za pozajmljen novac i ne menja se tokom godina. Prednost fiksne kamatne stope je što uvek znate unapred svoje finansijske obaveze, i možete njihovo plaćanje rasporediti kako vama odgovara.

Ipak, manu možemo pronaći u nepredvidljivom kretanju tržišta. Pošto ni banke ne mogu znati kako će se kretati kamatne stope po kojima se oni zadužuju da bi vama dali kredit, oni nude dve opcije.

Neke banke daju fiksnu kamatnu stopu samo za prvih nekoliko godina kredita, dok druge naplaćuju mnogo veću kamatu kako bi se zaštitili od budućeg kretanja tržišta.

To ujedno predstavlja i mešovitu, odnosno kombinovanu kamatnu stopu – kombinaciju fiksne i varijabilne stope. Ona najčešće podrazumeva da uzmete kredit sa fiksnom kamatnom stopom na određeni period, nakon čega kamatna stopa postaje varijabilna.

Sa druge strane, varijabilna kamatna stopa se određuje na bazi referentne kamatne stope – EURIBOR.

Šta označava ovaj termin?

EURIBOR – evropska međubankarska stopa

EURIBOR je Evropska međubankarska stopa po kojoj grupa najvećih evropskih banaka jedna drugoj pozajmljuju novac, i određuje se svakoga dana oko 11 sati prepodne.

Šta ovo znači za Vas?

Primera radi, ukoliko je EURIBOR 4%, to znači da banka pozajmljuje drugoj banci novac prema toj stopi, a onda se klijentu pozajmljuju novčana sredstva po mnogo većoj stopi od EURIBOR-a. Kako EURIBOR raste, raste i vaša rata za kredit pa se time rizik promene kamatne stope prebacuje sa banke na klijenta.

Najčešće se koristi jednomesečni, tromesečni i šestomesečni EURIBOR, i banke koriste ovu kamatnu stopu za kredite indeksirane u evrima.

Šta treba pripremiti od papirologije?

Ako podizanje kredita možemo opisati jednom rečju, ta reč bi glasila – papirologija. Pripremite se da potrošite dosta vremena (i novca) da skupite gomilu papira koje će vam banka tražiti, minimalno mesec dana, a neretko i mnogo duže. Postoji značajna razlika između keš kredita i stambenog kredita, pa ćemo iz tog razloga navesti sve ono što vam je neophodno na samom početku, a tiče se dokumentacije klijenta.
Prvo što će vam banka tražiti je potvrda poslodavca o radnom odnosu, kao i isplatne liste za poslednjih 3 do 6 meseci u zavisnosti od banke. Možete dobiti ove papire od vašeg direktora ili lica zaduženog za administraciju.

Zatim, tražiće vam promet po tekućem računu za poslednjih godinu dana koji dobijate u vašoj banci. Administrativna zabrana je takođe obavezan dokument.

Šta znači administrativna zabrana?

To je dokument kojim ustupate deo mesečne zarade u iznosu anuiteta, sve dok ne izmirite svoja dugovanja prema banci. Na taj način banka osigurava da će klijent redovno izmirivati svoje obaveze.

Ukoliko želite da podignete stambeni kredit, potrebna dokumentacija zavisi od vrste nekretnine koju želite kupiti, stoga je neophodno javiti se kreditnom savetniku za detaljne informacije.

Šta znače ekonomski termini koji se pojavljuju u ugovoru?

U samom uvodu teksta govorili smo da se ponekad i ekonomisti teško snalaze među svim tim terminima kojima jedan ugovor o kreditu obiluje, pogotovo ukoliko se promeni zakon. Zato ćemo sada navesti one najčešće i objasniti šta ti termini označavaju.

Anuitet – rata kredita koju klijent plaća svakog meseca i sastavljen je od dela glavnice i dela kamate
Kreditni biro – izveštaj koji prikazuje sva vaša postojeća i prethodna dugovanja, a izdaje ga Udruženje banaka Republike Srbije
Kolateral – sredstvo obezbeđenja banaka koji se ogleda u hipoteci, zalogu na automobilu, jemstvu, menicama ili depozitu
Jemstvo – predstavlja osobu koja se obavezuje da preuzme vaša dugovanja prema banci u određenim uslovima
Zatezna kamata – kamata koja se dodatno naplaćuje ukoliko niste izmirili svoja dugovanja na vreme, odnosno kada kasnite sa otplatom kredita.

U idealnom svetu, svako bi imao dovoljno novca da ispuni svoje potrebe i želje. Za banke, ova razdaljina između realnosti i aspiracije je ogromna šansa za posao. Mnoge banke agresivno nude svoje kredite obećavajući manju kamatnu stopu ili brzo rešenje problema.

Međutim, brzo rešenje problema ne postoji. Nemojte žuriti sa kreditom, već shvatite takav korak vrlo ozbiljno. Uradite sve što je u vašoj moći da u poslovnom obavezujućem dogovoru sa bankom, vi budete strana koja pobjeđuje ugovaranjem adekvatnih uslova za vašu situaciju.

Izvor: seebiz

Tags
Back to top button