ProCredit Group sa dobrim rezultatima u prvom tromesečju 2021. – Bankar.rs
ANALIZEBANKEDOMAĆE BANKEEVROPSKE BANKEINOSTRANE BANKESLIDERSVE VESTI

ProCredit Group sa dobrim rezultatima u prvom tromesečju 2021.

ProCredit Group, koja je uglavnom aktivna u jugoistočnoj i istočnoj Evropi, započela je finansijsku godinu 2021. sa dobrim rezultatima u prvom tromesečju.

Kreditni portfolio klijenata porastao je za 158 miliona evra ili za 3,0%, što je znatno bolje u odnosu na prvo tromesečje prošle godine (1. kvartal 2020: 42 miliona evra, 0,9%).

Konsolidirani rezultati porasli su za 15,6 milijuna evra (Q1 2020: 13,7 miliona evra), što predstavlja poboljšani povrat na kapital od 7,9% (Q1 2020: 7,0%).

Poboljšani rezultat uglavnom je posledica pada rezervi za gubitke na 3,6 miliona evra, smanjenjem godišnjeg troška rizika na 27 baznih bodova (Q1 2020: 57 baznih bodova; 6,9 miliona evra).

Odnos troškova i koristi ostaje 64,8%, malo ispod vodećeg koridora od 65% – 68% za celu godinu (Q1 2020. 64,6%).

Sve ProCredit banke doprinose pozitivnom rezultatu u prvom tromesečju 2021., što dovodi do poboljšanog konsolidovanog rezultata.

Rast portfolija u prvom tromesečju 2021. može se pripisati snažnoj poziciji na tržištu kao “Housbank” za mala i srednja preduzeća (MSP). S obzirom na još uvek napetu makroekonomsku situaciju uzrokovanu pandemijom i u skladu s njihovim snažnim položajem u ESG-u, ProCredit banke nastoje i dalje aktivno da podržavaju klijente malih i srednjih preduzeća u rešavanju krize i finansirati dugoročne investicijske projekte.

Tu spadaju zeleni zajmovi, koji su se povećali za 33 miliona evra u prvom tromesečju 2021. godine, čineći više od 20% ukupnog rasta portfolija od 158 miliona evra tokom tog razdoblja. Od 31. marta 2021. godine portfolio zelenih zajmova prvi put prelazi prag od milijardu evra, što je 18,8% ukupnog kreditnog portfelja.

Depoziti klijenata takođe pokazuju prilično dobar rast od 123 miliona evra ili 2,5% u prvom tromesečju 2021. godine. (Q1 2020: smanjenje od 1,7% ili 74 miliona evra).

Povećanje depozita uglavnom se odnosi na područje depozita po viđenju i štednih uloga, a posebno se može pripisati izravnom bankarstvu sa privatnim klijentima.

Izvor: Indikator.ba

Tags
Back to top button