Građani bankama sada dužni više od 10,5 milijardi evra – Bankar.rs
ANALIZEBANKEDOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Građani bankama sada dužni više od 10,5 milijardi evra

Od aprila do aprila, zbog korona krize, porasla je kreditna zaduženost građana i privrede bankama i to dvocifreno.
Ukupni dug po bankarskim kreditima u Srbiji na kraju aprila iznosio je 2.958 milijardi dinara ili oko 25 milijardi evra i bio je za 12,2 posto veći nego godinu dana ranije. Pri tom je taj dug za mesec dana uvećan za 1,4 posto, navodi se u izveštaju Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije.

Građani po kreditima duguju 1.233 milijarde dinara, što je nešto nešto malo manje od 10,5 milijardi evra. Struktura zajmova stanovništva je, takođe, zanimljiva jer je vidljivo da su građani više novaca u bankama uzimali “u kešu” nego da bi kupili krov nad glavom.

Tako su od ukupne sume kredita koje su podigli građani, 573 milijarde dinara ili oko 4,8 milijardi evra, gotovinski krediti. S druge strane, 497 milijardi dinara ili oko 4,2 milijardi evra su stambeni krediti i zajmovi za adaptacije. Udruženje navodi i da trenutno u Srbiji ima 139.540 stambenih zajmova.

Kreditno zaduženje stanovništa za godinu dana uvećano je za 14,2 procenta, a u odnosu na prethodni mesec za 1,1 posto, pokazuju podaci Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije.

Za godinu dana rast preko četvrtine zabeležili su potrošački krediti stanovništva, a krajem aprila ih je 17,5 milijardi dinara.

Poljoprivredni krediti su, takođe, porasli od aprila do aprila i to sa 70 milijardi dinara na 76,.8 milijatrdi, što je rast za 9,7 odsto. Gledano u evrima, poljoprivredni krediti su dostigli 650 miliona evra.

Kašnjenje u otplati bankarskih kredita je tri posto, i više mu sa po 3,5 procenata doprinose pravna lica i preduzetnici, nego građani čije kašnjenje iznosi 2,2 procenta.

U odnosu na situaciju od pre godinu dana, kašnjenje je manje za 0,7 posto, a u odnosu na prošli mesec za 0,1 posto.

Krajem aprila, među stanovnicima Srbije bilo je 5,4 miliona korisnika, koji su imali ukupno više od 7,8 miliona tekućih računa.

Preduzeća i preduzetnici tokom prethodnih 12 meseci procentualno su se manje zadužili od stanovništva.

Tako pravna lica po kreditima ukupno duguju 1.660 milijardi dinara, što je oko 14 milijardi evra. Ova zaduženost je uvećanje od 10,5 odsto za godinu dana.

Preduzetnici sada ukupno imaju 64,9 milijardi dinara zajmova to jest oko 558 miliona evra , odnosno 22 posto više nego pre godinu dana. procentualno gledana preuzetnici su se i najviše zadužili tokom prethodnih 365 dana.

Za godinu dana broj tekućih računa veći je za pet, a broj korisnika za 4,6 procenata.

Iznos dozvoljenog prekoračenja bio je 43,4 milijarde dinara, što je za 7,2 posto manje nego pre godinu dana, a manji je broj i tekućih računa u docnji.

U ovom periodu broj kreditnih kartica u docnji, to jest broj građana koji na vreme ne pokrivaju dozvoljene minuse za podignuti novac ili kupljenu robu preko kartica, bio je gotovo 60.000, što je za 12,4 posto više nego godinu dana ranije, navodi se u izveštaju Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije.

Izvor: Dnevnik / D. Mlađenović

Tags
Back to top button