Skok dobiti NLB-a u prvom kvartalu – Bankar.rs
ANALIZEBANKEDOMAĆE BANKEINOSTRANE BANKESLIDERSVE VESTI

Skok dobiti NLB-a u prvom kvartalu

U prva tri meseca ove godine NLB je ostvarila neto dobit od 64,6 miliona evra, što je 3,5 puta više u odnosu na prvo tromesečje prošle godine.

Skok dobiti uglavnom je posledica uklanjanja umanjenja vrednosti i rezerviranja, a delom i preuzimanja Komercijalne banke.

Dobit matične NLB dosegla je 39,3 miliona evra, u odnosu na 7,5 miliona evra prošle godine.

NLB Grupa ponovno kreditira više, povećavajući opseg zajmova za 175 miliona evra u prvom tromesečju. Istovremeno, uštede se ne smanjuju.

Neto prihod od kamata iznosio je 97,5 miliona evra, od čega je 24 miliona evra doprinela Grupa Komercijalne banke. Niži prihodi od kamata uglavnom su se odnosili na niže finansijske prihode.

Tags
Back to top button