U RBI zadovoljni dešavanjima u prvom kvartalu – Bankar.rs
ANALIZEBANKEEVROPSKE BANKEINOSTRANE BANKESLIDERSVE VESTI

U RBI zadovoljni dešavanjima u prvom kvartalu

Konsolidovana dobit Raiffeisen Bank International (RBI) je poboljšana za više od petine i iznosi 216 miliona evra u prvom kvartalu 2021. – uprkos tekućim nepovoljnim okolnostima zbog dominacije pandemije COVID-19 i njenih uticaja na ekonomsko okruženje RBI-a.

Ovo je jasno vidljivo i u promenama vezanim za vrednosti valuta, sa značajnim pritiskom devalvacije na brojne valute SIE u finansijskoj 2020. godini, uprkos činjenici da su prva tri meseca 2021. donela trend primetnog porasta vrednosti valuta. Dodatni faktori koji su uticali na konsolidovanu dobit bili su: konstantno niske kamatne stope, smanjena potražnja za kreditima i bankarskim uslugama zbog ekonomske situacije, kao i višak likvidnosti u grupaciji.

“Zadovoljni smo dešavanjima u prvom kvartalu. Potražnja za kreditima je povećana u martu. Zahvaljujući napretku u smislu vakcinacije, oseća se pozitivno raspoloženje. Ekonomski oporavak je vidljiv i biće održiv u naredne dve godine”, izjavio je Johann Strobl, generalni direktor RBI.

Operativni prihod je opao za 11 procenata u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 1.259 miliona evra, pri čemu je neto kamatni prihod opao za 13 procenata na 767 miliona evra što je rezultat umanjenja kamatnih stopa na brojnim tržištima grupacije te devalvacije valuta, posebno u Rusiji i Ukrajini. Neto prihodi od naknada i provizija su smanjeni za 3 procenta i iznose 434 miliona evra, uglavnom zbog manjih obima koji su rezultat COVID-19 pandemije i devalvacije valuta.

Opšti administrativni troškovi su manji za 5 procenata u odnosu na prethodnu godinu i iznose 692 miliona evra pri čemu su promene vrednosti valuta rezultirale smanjenjem od 35 miliona evra.

Gubici po rezervisanjima za finansijska sredstva u iznosu od 79 miliona evra su priznati u ovom izveštajnom periodu te skoro prepolovljeni u odnosu na 153 miliona evra koliko su iznosili u istom periodu prethodne godine.
NPE koeficijent je neznatno reduciran na 1,8 procenata uz smanjenje od 0,1 procentni poen na kraju godine, uglavnom zbog rasta depozita u centralnim bankama, dok je koeficijent pokrivenosti NPE manji za 0,3 procentna poena i iznosi 61,2 procenta.

Uključujući rezultate prvog kvartala, (potpuno ispunjeni) koeficijenti kapitala su sledeći: CET1 koeficijent 13,6 procenata, tier 1 koeficijent 15,6 procenata te koeficijent ukupnog kapitala 18,1 procenat.

U poređenju sa četvrtim kvartalom 2020., operativni prihod je povećan za 12 miliona evra na 1.259 miliona evra u prvom kvartalu 2021.

Opšti administrativni troškovi su opali za 85 miliona evra u odnosu na prethodni kvartal i iznose 692 miliona evra, prvenstveno zbog sezonskih efekata.

Gubici po osnovu umanjenja vrednosti finansijske imovine su iznosili 79 miliona evra u prvom kvartalu 2021. nakon 133 miliona evra u četvrtom kvartalu 2020.

U izveštajnom periodu, konsolidovana dobit je porasla za 11 miliona evra i iznosi 216 miliona evra.

Izvor: Indikator.ba

Tags
Back to top button