Prosečna srpska plata – Ko ima najveće zaradu? – Bankar.rs
ANALIZELICNE FINANSIJESVE VESTI

Prosečna srpska plata – Ko ima najveće zaradu?

Najbolje plaćeni u februaru su bili programeri, oni koji rade u vazdušnom saobaćaju i u informisanju i komunikacijama pokazalo je istraživanje Republičkog zavoda za statistiku.

U oblasti računarskog programiranja , konsultacija i s tim povezenim delatnostima, neto prosek iznosio je blizu 170.000 dinara ili tačno 169.337.dinara.Oni koji su zaposleni u vazdušnom saobraćaju, u februaru su na računima, u proseku, dobili 141. 549 dinara, dok je radnicima u informisanju i komunikacijama, neto prosek februarske zarade bio 127.19 dnara. Za oko 2.000 dinara manju platu imali su zaposleni u naučno-istraživačkom razvoju – 125.212 dinara.

Dobro plaćeni poslovi za naše prilike su i rad na ekspolataciji sirove nafte i gasa, rudarsko–geološkim istraživanjima, proizvodnji duvana i duvanskih proizvoda, finansijski poslovi i delatnost osiguranja, gde su se plate kretale od 100.000 do oko 107.000 dinara. Ispod 100.000 dinara u februaru bila je zarada u farmaceutskoj industriji – 96.903 dinara i u proizvodnji koksa i derivata nafte 94.322 dinara. U grupi dobro plaćenih poslova treba spomenuti i rad u kancelariji,i to adminitrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti, gde je u februaru prosečna neto plata iznosila 83.584 dinara.

Najniže plate u februaru dobili su radnici u drvnoj industriji – preradi drveta i proizvodnji od plute i slame – svega 36.600 dinara.Iza njih su krojači, jer je u grupi proizvodnje odevnih predmeta zabeležena neto zarada od oko 38.800 dinara. Bolje od šnajdera su prošli zaposleni koji prave tkanine , pošto su primili za više od 10.000 dinara veću platu – 49.211 dinara.

Međutim, velika je razlika u ličnim dohocima kada se posmatraju lična primanja unutar sektora, posebno u delatnostima saobraćaja. U kopnenom i vodenom saobraćaju plate su niže dva i tri puta nego one koje primaju zaposleni u vazdušnom saobraćaju. Statistika kaže da su skoro stotinu hiljada dinara manje zaradili oni koji su radili u kopnenom saobraćaju, jer su u februaru primili svega 44.535 dinara. U vodenom saobraćaju neto plata je bila 60.500 dinara, a poslovi skladištenja i prateće aktivnosti u saobraćaju su plaćene oko 67 500 dinara.

U oblasti informisanja i komunikacija ubedljivo beže plate programerima , a za približno 60.000 dinara manju zaradu imaju oni koji rade u oblasti kinematografije i TV produkcije, snimaju zvučne zapise i izdaju muzičke zapise, jer su na računima u februaru, u proseku, dobili oko 110.000 dinara. Najmanje su plaćeni, oko 70.000 dinara, u izdavačkoj delatnosti i na programskim aktivnostima i emitovanju.

I kod poslova administracije i pomoćnih uslužnih delatnosti uočljiva je razlika u zaradama. Uz već spomenutu platu od 83. 584 dinara, više nego dvostruko manja je plata u turističkim agencijama,svega 36.787 dinara, dok se u delatnostima zapošljavanja, iznajmljivanja i lizinga lični dohoci kreću, u proseku, oko 63.000 dinara.

U oblasti prerađivačke industrije zarade su najniže.Neto prosek u februaru je bio svega 53.810 dinara, ali je bilo industrija gde su zarade bile veće, uz već pomenute, za trećinu do polovine od proseka.

U proizvodnji pića, računara, električne i optičke opreme zaradilo se oko 71.200 dinara, a u proizvodnji osnovnih metala oko 70.800 dianra. Od industrija čiji su lični dohoci iznad proseka su i hemijska industrija, gde je februarski neto bio blizi 66.400 dinara i industrija gume i plastike, čiji su radnici zaradili oko 61.500 dinara.

Izvor: RTV

Tags
Back to top button