Predlog zakona o elektronskom fakturisanju na današnjoj sednici Vlade – Bankar.rs
ANALIZESVE VESTI

Predlog zakona o elektronskom fakturisanju na današnjoj sednici Vlade

Predlog zakona o elektronskom fakturisanju, kojim se sistemski uređuje oblast slanja, prijema i čuvanja elektronske fakture, naći će se na današnjoj sednici Vlade, najavio je ministar Siniša Mali.

“Navedeni Predlog zakona sledi najbolju praksu prelaska na elektronsko fakturisanje koju primenjuju države Evropske unije, a njime se unapređuje tranparentnost, pravna sigurnost i konzistentnost pravnog okvira koji reguliše oblast elektronskog fakturisanja. Korišćenje sistema elektronskih faktura će biti besplatno, te se neće stvoriti dodatni troškovi za njegove korisnike. Ovaj zakon će omogućiti uštedu u vremenu potrebnom za rad sa fakturama, jer nestaje potreba za izdavanjem, primanjem i čuvanjem faktura u papirnom obliku. Ušteda u vremenu će biti ostvarena i zbog toga što pretraga elektronskih faktura zahteva manje vremena od pretraživanja papirnih arhiva”, saopštio je Mali.

Tags
Back to top button