Pre 74 godine MMF počeo finansijske operacije – Bankar.rs
SVE VESTI

Pre 74 godine MMF počeo finansijske operacije

Međunarodni monetarni fond počeo je prve finansijske operacije na današnji dan pre 74 godine, pokrenuvši tri glavna područja aktivnosti: posmatranje, pružanje finansijske i tehničke pomoći.

U prvom periodu ciljevi MMF-a bili su da omogući ekspanziju uravnoteženog rasta međunarodne trgovine i time doprinese povećanju i održavanju visokog nivoa zaposlenosti i realnog dohotka; da učvrsti stabilnost deviznih kurseva; da uspostavi multilateralni sistem plaćanja tekućih transakcija i da osnovu mogućnosti korišenja sredstava Fonda za korekcije platnobilančnih neravnoteža, uspostavi poverenje među zemljama članicama u pogledu dugoročne međunarodne monetarne stabilnosti.

Ova međunarodna finansijska organizacija osnovana je 1944. godine sa ciljem da podstakne zemlje u vođenju adekvatne ekonomske politike i da pomogne u prevazilaženju platno-bilansnih teškoća zemalja članica. Osnovale su ga 44 zemlje. MMF danas, sa sedištem u Vašingtonu, ima 185 zemalja članica, među kojima je i Crna Gora.

Glavna područja aktivnosti su: nadzor i finansijska i tehnička pomoć. Nadzor se sastoji od redovnog praćenja ekonomske politike koju sprovode zemlje članice i godišnjeg izveštaja o uspešnosti te politike, pogotovo u oblasti deviznog kursa.

Finansijska pomoć uključuje kredite i zajmove zemljama članicama, koje su suočene sa ozbiljnim platno-bilasnim teškoćama.

Tehnička pomoć se ogleda u pružanju stručne pomoći članicama pri kreiranju finansijske i monetarne politike, kao i pri osnivanju institucija. Ova aktivnost je bila najizraženija u bivšim socijalističkim zemljama koje su prelazile sa centralne planske privrede i na tržišnu privredu.

Izvor: Portal Analitika

Tags
Back to top button