Stopa nezaposlenosti u Srbiji krajem prošle godine 9,9 odsto – Bankar.rs
ANALIZESAVETI ZA POSAOSLIDERSVE VESTI

Stopa nezaposlenosti u Srbiji krajem prošle godine 9,9 odsto

U Srbiji je u četvrtom kvartalu 2020. na evidenciji nezaposlenih bilo 321.000 ljudi, a stopa nezaposlenosti bila je 9,9 odsto, što je za 0,2 procentna poena više nego u istom periodu 2019. godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).
U poslednjem kvartalu prethodne godine stopa zaposlenosti u Srbiji iznosila je 49,7 odsto, a po evidenciji bilo je 2.920.900 zaposlenih, pokazala je Anketa o radnoj snazi.

Medjugodišnji pad broja zaposlenih iznosi 17.400, dok medjugodišnji rast broja nezaposlenih iznosi 6.900, objavljeno je na sajtu RZS-a.

Anketa je pokazala da je došlo do smanjenja neformalne zaposlenosti, dominantno u poljoprivredi, dok je najveći rast u okviru formalne zaposlenosti zabeležen u sektorima delatnosti informisanja i komunikacije i preradjivačke industrije.

Prema podacima RSZ-a, pad zaposlenosti zabeležen je kod lica sa najnižim nivoom obrazovanja za 30.900, dok je broj zaposlenih sa srednjim i visokim obrazovanjem porastao za 13.500.

Zaposlenost je smanjena u populaciji od 15 do 34 godine starosti za 39.200, dok je kod populacije starije od 35 godina zaposlenost povećana za 21 800.

Najveći rast zaposlenosti, od 16.400 uz smanjenje nezaposlenosti za 3.600, zabeležen je u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije, dok je u Regionu Južne i Istočne Srbije došlo je do istovremenog smanjenja zaposlenosti od 12.100 i nezaposlenosti od 6.100.

U Beogradskom regionu zabeležen je najveći pad zaposlenosti od 18.000 uz najveći rast nezaposlenosti od 9.800, u Regionu Vojvodine zaposlenost je smanjena za 3.600, dok je nezaposlenost povećana za 6.800.

Istraživanje je pokazalo i da je u populaciji mladih, uzrasta od 15 do 24 godine, došlo je do smanjenja zaposlenosti na medjugodišnjem nivou za 11.800, prvenstveno kod žena za 11.100.

Prema podacima Ankete o radnoj snazi za četvrti kvartal 2020. godine, a u poredjenju sa trećim kvartalom iste godine, kod stanovništva starog 15 i više godina došlo je do smanjenja zaposlenosti za 15.700 i neaktivnosti za 20.900, dok je nezaposlenost povećana za 29.000.

Najveći pad zaposlenosti zabeležen je u sektoru delatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za 24.600 i gradjevinarstva za 17.100, do čega je došlo usled smanjenja obima poljoprivrednih i gradjevinskih radova u zimskim mesecima.

Ankete takodje ukazuju i da je rad od kuće, u četvrtom kvartalu 2020. godine, iznosio 9,2 odsto, što je za 0,1 procentnih poena manje u odnosu na treći kvartal prošle godine, a za 0,5 procentnih poena više nego u istom periodu 2019. godine.

Tags
Back to top button